O STUDIJU

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je 2016. Poslijediplomski specijalistički studij Dramska pedagogija. Ovo je prvi takav studij u našoj sredini. Studente upisujemo svake druge godine. Do sada je nastavu odslušalo četiri generacije studenata.

Naziv studija: Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Dramska pedagogija

Područje: 8.0. Interdisciplinarna područja znanosti

Polje: 8.05. Obrazovne znanosti

Akademski naziv: Studenti koji završe studij stječu akademski naziv Sveučilišni specijalist / specijalistica dramske pedagogije (univ. spec. art.)

Trajanje: 2 semestra

Maksimalan broj studenata: 30

Školarina: Svi troškovi studija financiraju se iz školarina. Trošak školarine po studentu i po semestru iznosi 12.500 kuna / 1.659,04 EUR, što znači da cjelokupna školarina za studij iznosi 25.000 kuna / 3 318,08 EUR.

Voditeljica Studija: izv. prof. dr. sc. Iva Gruić (iva.gruic@ufzg.hr)

Stručno vijeće Studija:

  1. Prof. dr. art. Antonija Balić
  2. Izv. prof. dr. sc. Iva Gruić
  3. Prof. dr. sc. Siniša Opić
  4. Dr. sc. Ines Škuflić Horvat
  5. Prof. dr. sc. Vladimira Velički
Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone