BIOGRAFIJE POZVANIH PREDAVAČA

Ljubica Beljanski-Ristić

Živjela je i školovala se u Puli gdje je završila Učiteljsku školu i Pedagošku akademiju. Od 1971. živi i radi u Beogradu. Diplomirala je Jugoslavenske književnosti i srpskohrvatski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Polje njezinog djelovanja i iskustva su: stvaralačka igra, stvaralački odgoj, pravo na kulturu, kultura i umjetnost u odgoju i obrazovanju, drama i kazalište u obrazovanju, interaktivno kazalište i kazalište participacije, polifona drama i kazalište, umjetnost za društvene promjene, kulturna participacija i kulturno nasljeđe. Od 1977. godine zaposlena kao stručna suradnica/urednica programa u Centru za kulturu Stari grad, uvodi inovativne, kreativne i interaktivne programe i kreativne radionice za djecu i mlade (Dramski studio Škozorište, Studio stvaralačkog odgoja Školigrica i sl.), okuplja i daje podršku mladim stručnjacima i umjetnicima da se obrazuju praksom i praktično-istraživačkim projektima koji stvaraju bazu za stvaralački odgoj, dramu u obrazovanju, kazalište za društvene promjene i osnivanje Centra za dramu u edukaciji i umjetnosti CEDEUM (1999.). Centar postaje Nacionalni centar Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA). Vodi nacionalne projekte i sudjeluje u međunarodnim projektima, vodi brojne seminare i radionice edukacije nastavnika i umjetnika te se angažira u okviru reformskih promjena u obrazovanju, strategiji obrazovanja i strategiji kulture za područje unutarpredmetne suradnje kulture i obrazovanja. Postavila je koncept Bitef Polifonije (2000.) kojeg je vodila do 2014. razvijajući i postavljajući specifičan polifoni koncept ovog sve značajnijeg pratećeg programa Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala novih kazališnih tendencija. Dobitnica je značajnih nacionalnih i međunarodnih nagrada i priznanja za doprinos u području kulture i obrazovanja. U ovom je trenutku savjetnica u istraživačkom timu kreiranja baze podataka kulturne ponude namijene deci i mladima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Srbije.

Sead Đulić

Nakon Dramskog studija u Sarajevu vraća se u Mostar gdje s grupom istomišljenika osniva Mostarski teatar mladih (1974). Od samog osnutka, umjetnički je fokus Teatra na dramskom obrazovanju i kazališnoj režiji. Povremeno se bavi i glumom. Od 1974. godine obavlja dužnost umjetničkog ravnatelja Mostarskog teatra mladih. Jedan je od osnivača Međunarodnog festivala autorske poetike u Mostaru (1975.), čiji je umjetnički ravnatelj. Jedan je od voditelja radionica Alternativne akademije, kao specifičnog vida obrazovanja dramskih umjetnika, pedagoga, studenata… primjenom radionica. Režirao je preko 70 predstava u teatrima u Mostaru, Bugojnu, Tuzli, Sarajevu i Banja Luci te Italiji. Ravnatelj je Centra za dramski odgoj Bosne i Hercegovine, koji je član Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA) te predsjednik bosansko-hercegovačkog Centra ASSITEJ (Međunarodne mreže profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade). Vodio je različite radionice u zemlji i inozemstvu (Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Bugarska, Italija, Singapur, SAD, Velika Britanija, Grčka, Hong Kong, Njemačka, Jordan, Španjolska itd.). Urednik je časopisa za dramu, teatar i odgoj TMAČAART. Njegovi tekstovi objavljeni su u časopisima: SCYPT Journal, European Journal of Intercultural Studies te mnogim drugim. S kolegama iz Centra za dramski odgoj Bosne i Hercegovine pokrenuo je dodjelu Međunarodne nagrade za doprinos razvoju dramskog obrazovanja Grozdanin kikot. Kao integralni dio ove nagrade, pokrenuta je mala Fondacija za studente dramskih umjetnosti. Svoje referate izlaže na različitim međunarodnim kazališnim konferencijama. Radio je kao redovni suradnik Odsjeka za glumu i dramsku pedagogiju Fakulteta humanističkih nauka na Fakultetu Džemal Bijedić u Mostaru. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za najbolju predstavu, režiju, istraživački proces, scenski pokret, scenski dizajn te umjetničko-pedagoški rad.

Josef Hollos

Rođen je u Mađarskoj, 1956. prebjegao je u Austriju. Osam je godina pohađao internat, radio je kao nastavnik i stručnjak za rad s mladima. S dramskim se odgojem prvi put susreo na poslijediplomskom studiju 1970. Studirao je teatrologiju, povijest, mađarski te magistrirao 1977. Radi kao dramski pedagog, predavač na visokim učilištima, sveučilištima i akademijama te podučava nastavnike. Nekoliko je puta bio koorganizator Svjetskog kongresa dramskog odgoja, obnaša različite funkcije u organizacijama kao što su AITA/IATA i IDEA Austrija te radi u Odjelu za mlade grada Beča.

Dr. sc. Helena Korošec

Nekoliko je godina radila u osnovnoj školi gdje se u procesima poučavanja učestalo koristila različitim dramskim metodama i tehnikama. Od 2000. godine zaposlena je na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani, najprije kao asistentica za lutkarsko i dramsko izražavanje, a od 2006. godine kao viša predavačica. Između 2003. i 2010. zaposlena je i na Pedagoškom fakultetu u Kopru gdje predaje predmete istog predmetnog područja. Na znanstvenom magistarskom studiju magistrirala je s temom Simbolička igra s lutkom – način komunikacije u razredu, dok je 2015. godine doktorski studij zaključila s temom Uloga igre s lutkom u socijalnim odnosima u vrtiću. Vodi lutkarske i kazališne kreativne radionice za učitelje i odgojitelje u Sloveniji i inozemstvu. Objavljuje znanstvene, stručne i konferencijske radove o upotrebi lutke i drame u odgoju i obrazovanju te o utjecaju tih medija na razvoj djeteta. Jedno od područja njezinog djelovanja proteže se na učenje i poučavanje s umjetnošću i putem umjetnosti te na primjenu metoda učenja u procesu poučavanja. Članica je međunarodnog saveza UNIMA – organizacije za lutku u odgoju i terapiji.

Dr. sc. Vladimir Krušić

Dramski je pedagog i redatelj. Od 1988. voditelj je Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih, a od 2008. Kazališnog studija mladih Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Godine 1996. pokreće Hrvatski centar za dramski odgoj, kojim trenutno i predsjedava. Od 2004. do 2010. godine bio je predsjednik generalne skupštine Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA). Vodio je preko 180 seminara, radionica i savjetovanja u području dramskog odgojnog rada. Od 2000. povremeno je predavao dramsku pedagogiju na Zagrebačkom sveučilištu i na Pedagoškoj akademiji u Petrinji, a danas predaje kolegije Scenska kultura i Dramski odgoj na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu – Odsjek u Čakovcu. Godine 2012. obranio je doktorski rad Paradigme moderne hrvatske dramske pedagogije.

Dr. sc. Milan Mađarev

Teatrolog, kritičar, dramaturg, pedagog, voditelj psihodrame, kazališni i radijski redatelj te impro-pedagog. Na Odsjeku za teatrologiju Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu prvi je u Srbiji prijavio i obranio magistarski (znanstveni) rad s temom kreativne drame. Rad je pretočen u knjigu naziva Kreativna drama – proces stvaralaštva u Škozorištu. Istražuje scensku prisutnost, energiju i preduvjete za razvijanje spontanosti i kreativnosti plesača, glumaca i ne-glumaca. Primjenjuje kreativnu dramu, impro-teatar i psihodramu u radu s djecom i mladima. Radio je u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Južnoj Koreji. Predaje scensku umjetnost i kreativnu dramu na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje odgojitelja u Kikindi. Za knjigu Teatar pokreta Jožefa Nađa, na 52. MESS-u 2012. godine, dobiva Nagradu za teatarsku kritiku i publicistiku Marko Kovačević.

 Matjaž Šmalc

Završava kazališnu režiju na Akademiji za kazalište, radio, film i televiziju u Ljubljani (2002.) s diplomskim radom na predstavi za djecu Ben Minoli: Vilinac s mjeseca. Režirao je 50-ak predstava u profesionalnom i amaterskom kazalištu, kao i dva dokumentarna i jedan kratki igrani film.  Nakon nekoliko godina rada kao slobodni umjetnik, 2006. godine zapošljava se u Javnom savezu Republike Slovenije za kulturne djelatnosti kao stručni suradnik za kazalište i lutkarstvo. Ravnatelj je Festivala slovenskih amaterskih grupa Linhartovi susreti, festivala omladinske kulture Festival vizije te je umjetnički voditelj festivala StudenTeater. Sudjeluje u organizaciji festivala dječjih predstava kao i lutkarskih amaterskih predstava, a šest je godina radio i kao ravnatelj festivala lutaka za odrasle Asinus Aureus. Član je Organizacijskog odbora Međunarodne konferencije dramskog odgoja u Ljubljani koja je od 2009. godine održana već šest puta. Organizira i izvodi različite radionice za nastavnike, glumce i režisere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone