DRAMSKI TEKSTOVI

Na našim stranicama možete pronaći dramske tekstove za rad s djecom i mladima. Objavljene drame nastale su u okviru kolegija Dramsko pismo na Poslijediplomskom specijalističkom studiju dramske pedagogije.

Uživajte u dramskom postavljanju ovih tekstova!

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone