G. KRKLEC: Srebrna cesta (priprema M. Motik)

Ime i prezime učiteljice/nastavnice: Marica Motik
Razredni odjel: 7. Redni broj sata: Datum:
Naziv nastavne jedinice: Gustav Krklec: Srebrna cesta
Nastavno područje / područja:

književnost

Tip nastavnoga sata:

obradba

Nastavni oblici:

pojedinačni, čelni, rad u paru, rad u skupinama

Operacionalizirani ciljevi:

Učenici će pisati metodom predviđanja na temelju pojmova iskazivati asocijacije i dojmove, planirati, interpretirati, otkrivati temu, motive, ideju teksta, razumijevati metaforično značenje, određivati pjesničke slike, prepoznavati, imenovati i otkrivati ulogu pjesničkih izražajnih sredstava u lirskoj misaonoj pjesmi.

Suodnosi: književnost, jezično izražavanje, likovna umjetnost
Zadaće sata:
a)          obrazovne Učenici će određivati doživljaj, otkrivati motive, prepoznavati imenovati i određivati epitete, simbol, gradaciju, antitezu, vezan stih, rimu, temu ideju.
b)         odgojne Učenici će uspostavljati pozitivan odnos prema umjetnosti, njegovat će svoje sposobnosti estetskog izražavanja i doživljavanja estetskih vrijednosti.
c)          funkcionalne Učenici će razviti sposobnosti razmišljanja, vrednovanja, analiziranja i zaključivanja, kreativnog izražavanja…
d)         komunikacijske Učenici će stvarati vezani tip teksta, komunicirati, predstavljati, slušati, objašnjavati, izlagati, čitati…
Tijek sata (artikulacija):

1. Doživljajno-spoznajna motivacija

a) predviđanje na temelju pojmova:

Pogodite što se krije iza pojmova: srebrn plašt, divlje ruže, lopoči, cesta, srce…

Nakon toga se učenicima može dati zadatak da na temelju ovih motiva u parovima pokušaju napisati pjesmu nakon čega slijedi čitanje najava teksta.

b) improvizacija izložbe slika s krajolicima noći sa zadatkom:

Izaberite sliku krajolika koji vam najviše privlači pažnju pa potaknuti slikom napišite jednu pjesničku sliku. Slijedi interpretativno čitanje pjesničkih slika od kojih se može sastaviti razredna pjesma i razredno interpretativno kazivanje poezije. Aktivnost se zaključuje rečenicama pohvala za kreativnost s prijedlogom da umjetničku vrijednost svojih uradaka mogu usporediti s pravim književnoumjetničkim tekstom. Novi cilj – usporedba – održat će motivacijsku energiju i interes učenika.

2. Najava i lokalizacija teksta

Poslušajte pjesmu Srebrna cesta poznatog hrvatskog pjesnika Gustava Krkleca.

3. Recepcija teksta

Interpretativno čitanje

4. Emocionalno-intelektualna stanka

Trenutak sređivanja dojmova, misli i zapažanja o tekstu.

5. Recepcijski iskaz

a) objava doživljaja

Ilustriraj doživljaj pjesme i objasni ilustraciju.

b) provjera razumijevanja teksta

Odgovori na pitanja 2., 3., 4., 5. iz poglavlja Razumijem što čitam.

  1. Interpretacija i stilska analiza pjesme

Književna radionica, rad u skupinama s određenim pojedinačnim ulogama:

Sociolog  istražuje odnose ostvarene u pjesmi:

Istraži i navedi sve odnose na koje upućuju stihovi pjesme. Na koji je način uspostavljen izravan odnos između lirskog subjekta i čitatelja pjesme.

Leksikolog: rješava 1. i 2. zadatak iz poglavlja Uoči kako je napisano.

Izdvoji sve riječi koje imaju simbolično značenje. Objasni simboliku završne strofe.

Stilističar:  istražuje stilska izražajna sredstva i njihovu ulogu. Pronađi stihove u kojima se ostvaruje: epitet, antiteza, gradacija i otkrij im uloge.

Ritmičar:  istražuje ritmotvorne sastavnice. Odredi ritam pjesme.

Klasifikator: određuje književnu vrstu i njezine osobine. Otkrij sredstva kojima se ritam u pjesmi Srebrna cesta ostvaruje.

Glumac: uči krasnosloviti pjesmu.

(uz navedene zadatke svatko od njih treba predložiti svoj sažetak za plan ploče).

 8.  Objava i korekcija rezultata rješenja

Skupine redom izvješćuju, dopunjuju i ispravljaju uratke. Sažetak zapisuju.

  9.   Sinteza

Samostalno oblikovanje umne mape.

  1. Zadatci za samostalan rad

a) Pripremite argumente za debatu na tezu:

U životu trebamo slijediti glas srca/razuma.

b) Potražite još pjesama koje govore o životu pa za sljedeći sat pripremite sat kazivanja poezije ili recital.

c) Sastavite razrednu antologiju misaone poezije.

Plan ploče:

Gustav Krklec: Srebrna cesta

 Doživljaji teksta:

Ilustracija

Odnosi:

lirski subjekt – čitatelj

lirski subjekt – čitatelj – život

lirski subjekt – čitatelj – nedaće

lirski subjekt – čitatelj – sloboda

Pjesnička izražajna sredstva:

Simbol – pjesničko stilsko izražajno sredstvo koje se temelji na ustaljenom prenesenom značenju riječi.

oblaci – nevolje

srce – osjećaji

cesta – životni put

trn – bol

epiteti: dobri, srebrna, divlje

antiteza: noć – srebrn plašt

gradacija: padne mrak, javi se sova, kruže oblaci ko jato ptica

Uloga: slikovitost, ritam, isticanje doživljaja, poetičnost

Ritam

  • rima – obgrljena, križna
  • psihološke stanke
  • jednak broj slogova u stihu, jedanaesterac

Književna vrsta – lirska misaona pjesma

Nastavni materijal:

E-priručnik

Kocka vedrine 1.

RB

nastavni listići

tablica vrednovanja

Prijedlog prilagodbe:

Količina: smanjiti broj ključnih pojmova na tri (ideja, psihološka karakterizacija, crtica).

Stupanj pomoći: pomoć ostalih članova skupine.

Težina: ograničiti zadatke samo na ono što učenik može riješiti.

Zamjenski cilj: uključuje se u sve aktivnosti prema mogućnosti

Postupci i oblici vrednovanja i samovrednovanja:

Ponuda plana ploče za usporedbu sa sažetcima koje su pripremili učenici

Tablica vrednovanja sposobnosti rada u skupini, prema H. Klipertu

 

TABLICA VREDNOVANJA SPOSOBNOSTI RADA U SKUPINI

(prema Klippertu, Kako uspješno učiti u timu)

 

 

V – vlastita procjena                                                                        Ocjene:     ne

Č – procjena članova skupine                                                        ponekad

N – nastavnikova procjena                                                             većim dijelom

često

stalno

 

 
sociolog leksikolog stilističar ritmičar klasifikator glumac  
Počinje raditi na vrijeme V Č N V Č N V Č N V Č N V Č N V Č N V Č N
Daje prijedloge                                          
Surađuje                                          
Poštuje tuđe mišljenje                                          
Pazi na tijek vremena                                          
Kvalitetno rješava zadatke                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone