H. IBSEN: Nora (priprema Ž. Župan Vuksan)

Ime i prezime učiteljice/nastavnice: Željka Župan Vuksan

Ustanova:

 

Odgojna skupina / razredni odjel: Datum:
Nastavna jedinica: Ibsen, Nora
Nastavno područje: književnost
Tip sata (obrada, ponavljanje, uvježbavanje): sat lektire -dramske metode: Devet okvira Dorothy Heathcote

  • vrući stolac, smrznute slike, unutrašnji monolog
Operacionalizirani ciljevi Objasniti pojavu drame s tezom, odnose među likovima, unutrašnji sukob dramskog lika te Ibsenovo mjesto u razvoju drame.
Ishodi učenja:
Kognitivni: Objasniti strukturu drame, odrediti i aktualizirati glavne probleme.
Afektivni: Poticati ideju o ravnopravnosti spolova u društvu i obitelji.
Tijek sata (dvosat) 

Na početku sata učenici iznose svoje dojmove o pročitanoj drami. Uobičajeno je da izražavaju neslaganje s glavnim likom te da osuđuju njezine postupke.

Učenici su u krugu, na sredini kruga stolica s kutijom u kojoj su kartice prema podjeli na 9 okvira. Učenici izvlače kartice.

Na vrući stolac dolaze sudionici događaja koji mogu biti različiti likovi, ne mora biti glavna junakinja.

Slijedi prepričavanje događaja pomoću smrznutih slika. Učenici su podijeljeni u skupine i svojim tijelima postavaljaju za njih važan događaj u radnji. Na znak nastavnika (dodir po ramenu) počinje  unutrašnji monolog lika.

Učenici objašnjavaju događaj prema ulozi koju su dobili: sudionik događaja, svjedok, zastupnik, službena osoba, ljetopisac, novinar, istraživač, kritičar.

Svjedok događaja: nije izravno sudjelovao u događaju, ali mu je svjedočio i iznosi priču iz svoje perspektive.

Zastupnik: javno zastupa mišljenje, stavove i postupke likova.

Službena osoba: privodi, istražuje, osuđuje, oslobađa likove. Može se organizirati sudnica, istražni zatvor ili bilo koji oblik službenog razgovora.

Istraživač: prikuplja podatke i istražuje što se uistinu dogodilo.

Kritičar: iznosi događaj, odnose među likovima s pozicije kritičara, jasno zauzima stav, kritizira društvene pojave.

Novinar: izvješćuje s mjesta događaja: vijest, članak za različite novinske rubrike, javljanje u središnji dnevnik, zabavnu emisiju …

Ljetopisac: skuplja podatke i piše ljetopis kao dokaz budućim generacijama.

Umjetnik – preobrazba događaja u umjetničko djelo zadatak je za sve učenike.  Umjetnik oblikuje vlastiti doživljaj obrađenog djela: izrada stripa, crteža, naslovnice, pisma i/ili monologa glavnog junaka.

Devet okvira udaljenosti od teksta i radnje metoda je koja dopušta aktivno sudjelovanje i učenika i nastavnika koji postaje i moderator i sudionik igre. Osim toga, ona u nastavni proces uključuje i one učenike koji nisu pročitali lektiru jer im udaljenost od teksta pruža mogućnost iznošenja vlastitog mišljenja. Na prvom se satu upoznaju sa sadržajem (vrući stolac, smrznute slike) tako da u drugom dijelu mogu svi ravnopravno sudjelovati. Ovakav način obrade teksta potiče učenja i na ponovno čitanje jer im otkrije dijelove teksta koji su preskočili ili zanemarili u prvom čitanju.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone