JOSIP KOZARAC: Tena (priprema Ž. Župan Vuksan)

 Ime i prezime učiteljice/nastavnice: Željka Župan Vuksan

Ustanova:

 

Odgojna skupina / razredni odjel: Datum:

 

Nastavna jedinica: Josip Kozarac, Tena
Nastavno područje: književnost
Tip sata (obrada, ponavljanje, uvježbavanje): sat lektire Dramske metode: dramatizacija proznog teksta, stvaranje biografije likova
Operacionalizirani ciljevi – skupinskim radom učenici stvaraju dramatizaciju pripovijetke

– dramskim metodama objasniti fabularnu liniju i odnose među likovima

Ishodi učenja:
Kognitivni: Učenik će dramatizirati pripovijetku, objasniti i aktualizirati probleme o kojima govori (neobrazovanost, gospodarska i kulturna zaostalost).
Afektivni: Promicati ideju o ravnopravnosti spolova u društvu te važnosti odnosa u obitelji kao bitnih društvenih čimbenika.
Tijek sata (dvosat)

Na početku sata učenici iznose svoje dojmove o pročitanoj pripovijetci.

Učenike se dijele u manje skupine/otoke. Svaka skupina dobiva svoj dio teksta koji mora dramatizirati.

Objašnjavam korake prilikom dramatizacije teksta:

– stvaranje biografije lika

– scenoslijed

– raspisivanje scene

Svaka skupina piše biografiju drugog lika: Tena, Joza, Jaroslav, Leon, Đorđe, Maruška … i scenoslijed onog dijela pripovijetke u kojem je njihov lik najvažniji sudionik radnje.

U završnom dijelu učenici iznose svoje uratke. U zajedničkom komentaru upućujem učenike na ključne probleme koje djelo iznosi te realističke odlike pripovijetke.

U sintezi sata, grupe izvode svoje uratke.

NAPOMENA: Dramatizacija proznog teksta uvijek je izazov na satima hrvatskoga jezika jer pruža niz mogućnosti za interpretaciju djela, a učenici razvijaju svoje misaone i jezične sposobnost. U ovom se slučaju učenici osjećaju kao dramski pisci te uz interpretaciju djela razvijaju svoje misaone i jezične sposobnosti.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone