KRISTINA JAKŠIĆ: LJubav? Obična glupost! (priprema M. Motik)

Ime i prezime učiteljice/nastavnice: Marica Motik
Razredni odjel: 7. Redni broj sata: Datum:
Naziv nastavne jedinice: Kristina Jakšić: Ljubav? Obična glupost!
Nastavno područje / područja:

književnost

Tip nastavnoga sata:

obradba

Nastavni oblici:

pojedinačni, čelni, rad u paru, rad u skupinama

Operacionalizirani cilj(-evi):

Učenici će pisati dramskom i likovnom metodom kreativno izražavati vlastita stanja i osjećaje, surađivat će pri planiranju, stvaranju i predstavljanju zajedničkog projekta, izvodit će zaključke i određivati obilježja dramskog teksta.

Suodnosi: medijska kultura, dramski odgoj, jezično izražavanje, psihologija, likovni odgoj, sat razrednika
Zadaće sata:
a) obrazovne Učenici će na temelju praktične izvedbe poimati, određivati i imenovati i razlikovati obilježja dramskog teksta
b)  odgojne Učenici će njegovati neposrednost, iskrenost, toleranciju, slobodu izražavanja osjećaja i mišljenja, vrednovati kreativnost, empatiju i suradljivost.
c)          funkcionalne Učenici će razviti sposobnosti razmišljanja, vrednovanja, analiziranja i zaključivanja, kreativnog izražavanja, socijalne vještine…
d)         komunikacijske Učenici će estetske sadržaje, dogovarati, predstavljati, slušati, objašnjavati, izlagati, čitati, igrati, glumiti…
Tijek sata (artikulacija):

1. Doživljajno-spoznajna motivacija

Učenici će u skupinama dobiti veliki hamer na koji će nacrtati konture osobe. To mogu učiniti tako što će netko od njih leći, a drugi će prateći obrise njegovog tijela nacrtati predložak. Papiri s crtežima ljudske figure mogu se i prethodno pripremiti.

Nakon toga učenici u skupinama rješavaju sljedeći zadatak: Pred vama je nepoznata osoba vašeg uzrasta. Vi joj odredite spol ako mislite da je potrebno. U područje glave upišite njezine misli, u područje grudnog koša upišite joj osjećaje, a u područje nogu teme o kojima nikako ne želi razgovarati. U ruke upišite postupke po kojima se vidi da je u pubertetu.

2. Najava teksta i lokalizacija

Tekst kojim ćete se danas baviti, jest igrokaz koji nosi naslov Ljubav, a napisala ga je naša mlada dramska pedagoginja Kristina Jakšić.

Učenicima se prije čitanja može postaviti i pitanje znaju li što je igrokaz, odnosno dramski tekst. Odgovor se s naslovom potom zapisuje na ploču te učenicima dijele zadatci za čitanje u istim polaznim skupinama.

3. Recepcija teksta

(usmjereno čitanje – rad u skupinama)

NL

  1. 4. Samostalni rad u skupinama:

Učenici će u skupinama zajedno iščitavati tekst i pripremiti po jednu sastavnicu dramske predstave.

 5. Objava i korekcija rezultata rješenja

Skupine predstavljaju svoje zajedničke projekte. Dok jedna predstavlja, ostali prate i nakon toga mogu dati prijedloge za poboljšanje projekta.

Oni koji su dobili uloge, dobivaju kratko vrijeme za uvježbavanje čitanja, a ostali pripremaju svoje priloge predstavi koja slijedi.

 6.  Prvo čitanje po ulogama i izvođenje na sceni

  • predstava se može uvježbati i predstaviti ostalim razrednim odjelima ili na školskoj priredbi.

  7.   Sinteza

  • čelno odgovaranje na pitanje i pisanje u bilježnici:

Koja su obilježja dramskog teksta?

  1. 8. Zadatci za samostalan rad iz poglavlje Stvaram
    • a) Napiši lirsku pjesmu s istom temom.
    • b) Napiši igrokaz potaknut/potaknuta nekim drugim dramskim sukobom.
Plan ploče:

Kristina Jakšić:

Ljubav? Obična glupost!

Dramski tekst predstavlja književnoumjetnički tekst namijenjen izvođenju na sceni.

Obilježja dramskog teksta:

o   dramski sukob

o   dramska situacija

o   dramska napetost

o   dramski likovi

o   dramska radnja

o   dramski monolog

o   dramski dijalog

o   didaskalije

Nastavni materijal:

E-priručnik

Kocka vedrine 1

NL

Prijedlog prilagodbe:

Prilagodba nije potrebna.

Postupci i oblici vrednovanja i samovrednovanja

U  skupinama u kojima su radili, dobivaju zadatak da oblikuju kip ili tzv. zamrznutu sliku kojom će predstaviti ocjenu svog i zajedničkog rada tijekom sata.

 

NL 

A

  1. Pročitajte tekst pa za izvođenje na sceni u učionici osmislite i priredite scenski prostor.

B

  1. Pročitajte tekst i likovima nacrtajte kostime.

C

Pročitajte tekst i likovima dodijelite glumce, učenike iz razreda.

D

Pročitajte tekst i za njegovo izvođenje na sceni osmislite glazbu, instrumentalnu ili pjevanu.

E

Pročitajte tekst, odredite temeljni dramski sukob i tekst razdijelite na dramske situacije

Dramsku situaciju čini sukob jednog lika sa samim sobom ili dvaju i više likova s dramskom napetošću. Kad se dramska napetost razriješi, stvara se nova dramska situacija i tako nizanjem dramskih situacija nastaje dramska radnja, fabula.

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone