M. Cervantes: Don Quijote (priprema Ž. Župan Vuksan)

Ime i prezime učiteljice/nastavnice: Željka Župan Vuksan

Ustanova:

Gimnazija Sesvete

Odgojna skupina / razredni odjel: 2. b Datum:

 

Nastavna jedinica: Cervantes, Don Quijote
Nastavno područje: jezično izražavanje
Tip sata (obrada, ponavljanje, uvježbavanje): ponavljanja Dramske metode: pismo Don Quijotu

(Moja borba s vjetrenjačama)

 

Operacionalizirani ciljevi Na ulomku objasniti don Quijoteov juriš na vjetrenjače, objasniti odnose među likovima i karakterizirati ih. Uočiti ironiju i parodiju, objasniti sintagmu borbe s vjetrenjačama.
Ishodi učenja:
Kognitivni: Objasniti ulogu Cervantesa u književno-povijesnom kontekstu.
Afektivni: Iznošenje vlastitog doživljaja i vlastite borbe s vjetrenjačama.
Tijek sata

Nakon analize ulomka učenici pišu pismo don Quijotu iznoseći mu svoje borbe s vjetrenjačama.

U prezentaciji pisma učenici s u paru: osoba A čita pismo drugog učenika, osoba B u ulozi don Quijota komentira i pronalazi savjet ili utjehu.

Jedan učenik na ploču crta obris lika u koju upisuje probleme iz učeničkih pisama.

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone