VIJEST (priprema M. Motik)

Ime i prezime učitelja/nastavnika: Marica Motik
Razredni odjel: 7. razred Redni broj sata: Datum:
Naziv nastavne jedinice Vijest
Nastavno područje/područja: jezično izražavanje Tip nastavnoga sata: obradba Nastavni oblici: čelni, u paru, individualni, u skupinama
Operacionalizirani ciljevi:

 • učenici će zamišljati, pogađati, pretpostavljati, planirati
 • preuzimat će uloge i pisati poruke
 • planirati tablicu i grafičke prikaze
 • izvoditi pravila na temelju primjera
 • otkrivati osobine
 • objašnjavati odnose
 • uspoređivati vijest i obavijest
 • objašnjavat će i definirati pojam
 • primjenjivat će stečena znanja u pisanju.
Zadaće sata:
a)      Obrazovne Učenici će razlikovati vijest od ostalih novinskih vrsta.
b)     Odgojne Učenici će razumjeti ulogu medija i informiranja kao pozitivne sastavnice svake društvene zajednice.
c)      Funkcionalne Učenik će razvijati sposobnost zajedničkog rješavanja problema, sposobnosti objašnjavanja, uspoređivanja, zaključivanja, izražavanja svojih stavova, sposobnosti pisanog i govornog izražavanja…
d)     Komunikacijske Učenici će razgovarati, kreirati, vrednovati, slušati, objašnjavati, samostalno pisati, aktivno slušati, usmjereno čitati.
Suodnosi:

Hrvatski jezik (pravopis, povijest medija),

Medijska kultura

Povijest

Opća kultura

Artikulacija sata:

Doživljajno-spoznajna motivacija

Igra pogađanja

Učenike na stolovima čekaju listići papira za pisanje poruke. Sat se može započeti situacijom pogađanja. Učenici trebaju pogoditi što je profesor/profesorica donio/donijela. Nakon pogađanja, pokazat će im poruku u boci. Odgovorom na pitanja što vide i što se nalazi u boci, učenici će doći do riječi poruka. Potom će heurističkim razgovorom izvesti definiciju poruke.

Vođena mašta

Nakon toga vježbom vođene mašte (zatvorenih očiju) mogu zamišljati situaciju u kojoj su oni, nevidljivi, promatrali osobu koja je napisala sadržaj na papir i spustila bocu u rijeku. Vidjeli su i tekst poruke.

Pisanje poruke

Boca je nađena i dospjela je u razred, a oni dobivaju zadatak da u mislima ponove sadržaj poruke i zapišu ga na listić koji su našli na stolu. Kad su svi napisali zamišljenu poruku, listić stavljaju u pripremljenu torbu. Potom se jedan učenik s porukama u torbi na trenutak izlazi van, pred vrata učionice.

Dramska igra

Nasamo ispred vrata učenik/učenica dobiva uputu da pokuca i odglumi poštara koji donosi  pisma. Svi će iz torbe uzimati po jednu poruku, a ako dobiju svoju, mogu je zamijeniti.

Naglas čitaju poruke.  

Najava teme Učenici čelno odgovaraju na pitanja:

Što su sadržavale pročitane poruke?

Jesu li poruke potpune informacije o događaju? (Nisu.)

Na koja bi sve pitanja odgovarala potpuna informacija o događaju?

Kako se naziva pisana ili govorna vrsta teksta koja daje potpunu informaciju o događaju, tj. odgovara na pitanja: što se dogodilo, tko je sudjelovao, gdje, kada, kako i zašto?

* Učenici će tako zaključivanjem osvijestiti pojam vijest. (Zaključci se pišu na ploči.)

3.ISTRAŽIVANJE

 

 

 

Polazni tekst (LCD – projekcija)

 

 1. DEMONSTRACIJA ZAJEDNIČKOG ISTRAŽIVANJA

 

 1. NOVA PROBLEMSKA SITUACIJA
 2. RJEŠAVANJE PROBLEMSKE SITUACIJE

VJEŽBA PRIMJENE I PROŠIRIVANJA ZNANJA

Polazeći od pitanja na koja odgovara vijest, u sljedećoj nastavnoj situaciji učenici će otkrivati je li polazni tekst Čitanje je nagrada doista vijest.

Šest skupina učenika dobit će razrezane papirnate listiće. Na svakom je listiću napisan iz vijesti odgovor na jedno pitanje: 1. kviz, 2. učenici 6. a razreda, 3. jučer, 4. u OŠ Jurja Haulika u Zagrebu, 5. u skupinama pred povjerenstvom, 6. jer vlada mišljenje da učenici ne čitaju.

Skupine trebaju svoj odgovor pridružiti pitanjima na ploči i tako će na kraju svi zajedno dokazati da je tekst prema sadržaju vijest.

 

Još se postavlja pitanje je li doista vijest i po osobinama. Do osobina se dolazi pitanjem: Kakva mora biti vijest? na koja će učenici lako odgovoriti.

Učenici dobivaju zadatak da najprije napišu vijest, a potom u parovima jedan drugome vijest preoblikuje u obavijest.

Objava rezultata istraživanja Čitanje i raščlamba napisanih vijesti

 

Korekcija i vrednovanje Mjerila vrednovanja vijesti (Odgovara li na svih šest pitanja?)
Ponuda zadataka za samostalni rad kod kuće
 1. Napiši vijest iz svijeta igračaka.
 2. Pokušaj bilo koji tekst iz Modre laste sažeti i preoblikovati u vijest.

 

PLAN PLOČE

VIJEST

– najsažetija novinska vrsta

– potpuna informacija (poruka) o događaju

– odgovara na šest temeljnih pitanja

PITANJA                                                                         OSOBINE                                                                                        Tko?    učenici 6. a                                                          novost

Što?  kviz                                                                            važnost

Kada? jučer                                                                       istinitost

Gdje? u OŠ J. Haulika                                                   zanimljivost

Kako? u skupinama pred povjerenstvom          sažetost

Zašto? jer vlada mišljenje da mladi ne čitaju

 

VIJEST                               OBAVIJEST

Dogodilo se.                             Dogodit će se.

Nastavni materijal:

E-priručnik

Hrvatski jezik 7, udžbenik i radna bilježnica

nastavni listići

Prijedlog prilagodbe:

Svi učenici mogu sudjelovati u predviđenim aktivnostima.

Postupci i oblici vrednovanja i samovrednovanja:

Mjerila vrednovanja vijesti (Odgovara li vijest na svih šest pitanja?)

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone