NAGLASAK (priprema M. Motik)

Ime i prezime učitelja/nastavnika: Marica Motik
Razredni odjel: 7. Red. broj. sata: Datum:
Naziv nastavne jedinice Naglasak
Nastavno područje/područja

 

JEZIK

Tip nastavnoga sata:

 

obradba

Nastavni oblici:

–               čelni

–               u paru

–               individualni

operacionalizirani cilj(-evi) za sate obrade i ponavljanja, a za sate provjere oblik provjere i kratki opis vrednovanja postignuća (preuzeti iz izvedbenog plana i programa) Učenik će emocionalno prihvatiti radnu situaciju, čitati, govoriti, pisati slušati, postupati po uputama, odgovarati na pitanja, uspoređivati naglaske, izvoditi definiciju, razumjeti odnose između nalasnica i nenaglasnica, razvrstavati, prednaglasnice i nenaglasnice, izdvajati riječi s istim tipom naglaska, istraživati pravila naglašavanja, određivati naglašene slogove, vrednovati svoje znanje, stvarati odnos prema standardnom jeziku.
Zadaće (sve zadaće nastavnoga sata moraju proizlaziti iz operacionaliziranog cilja/ciljeva i biti ostvarive u skladu s trajanjem nastavnoga sata/blok sata
a)          obrazovne Učenik će: razlikovati naglasnice i nenaglasnice, prednaglasnice i zanaglasnice, uočavati vrste naglaska i izvoditi na primjerima pravila naglašavanja, određivati naglašeni  slog  riječi…
b)          odgojne Učenik će: razumjeti potrebu njegovanja standardnog hrvatskog jezika.
c)          funkcionalne Učenik će: razvijati sposobnosti razumijevanja jezika i njegove društvene uvjetovanosti, sposobnosti slušanja izgovora naglaska i pravilnog naglašavanja riječi.
d)          komunikacijske Učenik će proširiti svoja saznanja o jeziku i tako usavršiti svoju govornu djelatnost.
 Tijek sata (artikulacija)

 

MOTIVACIJA

 

Vođena mašta: Učenici će slušati upute: Zatvori oči, pozovi mir u svaku svoju stanicu. Kad osjetiš ugodan položaj, u mislima vrati protekli dan kako je tekao od jutra do mraka. Izdvoji sve neugodne i sve ugodne trenutke. Sjeti se što je bilo neugodno, a što ugodno. Sad zamisli da ćeš uskoro nekamo otputovati i ne znaš hoćeš li se ikada vratiti. Možeš sa sobom ponijeti sve uspomene koje želiš, iz dijela života koji si dosada proživio/-la. Na dodir moje ruke reci što ćeš sa sobom ponijeti…
NAJAVA TEKSTA

 

Poslušajte ulomak teksta Sjaj u štali, Stjepana Tomića i otkrijte o čemu govori tekst.
RECEPCIJA TEKSTA –               interpretativno čitanje

 

RECEPCIJSKI ISKAZ    –     vođeni  razgovor

O čemu tekst govori?

Što je putnik tražio u svijetu?

Gdje je našao to što je tražio?

Objasni pouku teksta?

UOČAVANJE JEZIČNE POJAVE

 

Učenici će potaknuti pitanjima uočiti naglaske riječi:

Što vam je nepoznato u pisanom ulomku teksta?

Pokušajte u sebi pročitati tekst i pogodite čemu služe znakovi iznad pojedinih slogova?

(Izgovarajući riječi, uočit će naglašenost pojedinih slogova, a uspoređujući izgovore slogova s istim i različitim znakovima, izvest će definiciju i vrste naglaska.)

 

ISTRAŽIVANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJAVA REZULTATA ISTRAŽIVANJA

Uočavanje razlikovne uloge naglaska:

Učenici će na temelju slikovnog rječnika (kòsa, kôsa) 

u udžbeniku uočiti razlikovnu ulogu naglaska.

 Zadatci za rad u parovima:

Vođeni pitanjima na nastavnom listiću br. 1 uočit će nenaglasnice koje se s naglasnicama izgovaraju kao naglasna cjelina te ih razvrstavati na prednaglasnice i zanaglasnice. Potom će razvrstati vrste riječi koje mogu biti zanaglasnice, a koje prednaglasnice.

 Nastavni listić br. 1

 1. Kako biste nazvali riječi koje nemaju svoj naglasak ako se riječi koje imaju svoj naglasak nazivaju naglasnice?
 2. Provjerite pa zaključite kako se nenaglašene riječi izgovaraju?
 3. U tekstu Sjaj u štali okomitom crtom razdijelite naglasne cjeline.
 4. Na kojem mjestu u odnosu na naglasnice mogu stajati nenaglasnice?
 5. Kako biste nazvali nenaglašene riječi koje stoje ispred naglasnice s kojom čine jednu naglasnu cjelinu?
 6. Kako biste nazvali nenaglašene riječi koje stoje iza naglasnica s kojom čine naglasnu cjelinu?
 7. U odgovarajuća polja iz teksta ispišite prednaglasnice i zanaglasnice:

 Čitanje odgovora na pitanja – nastavnik će sažetke istraživanja zabilježiti na ploči, a učenici u svojim bilježnicama

Učenici će na primjerima u udžbeniku samostalno pročitati sadržaj pod naslovom Usporedi i zaključi i otkriti vrste naglaska te pravila naglašavanja riječi.

SINTEZA Kratka pisana provjera usvojenosti znanja

Nastavni listić br. 2

 1. Što je naglasak riječi?
 2. Koje su vrste naglaska?
 3. Kako se zovu naglašene i nenaglašene riječi?
 4. Što može činiti jednu naglasnu cjelinu?
 5. Kako se zovu nenaglasnice koje stoje ispred naglasnica s kojom čine naglasnu cjelinu?
 6. Što su zanaglasnice?
 7. Koje su vrste riječi prednaglasnice, a koje zanaglasnice?
 8. Odredi mjesto naglaska riječima: more, dan, poduzeće, pribor, književnost.

 

Plan ploče

Naglasak riječi

Rứka rữku mije, obraz obadvije.

Naglasak ili akcent je isticanje sloga u riječi jačinom i visinom glasa.

(kòsa, kôsa)

Naglasak može imati ulogu razlikovanja značenja riječi.

 Jâ sam múdrost!

ȕgleda kȕću s prozòrčićem…

Riječi s naglašenim slogom zovu se naglasnice, a riječi koje nemaju naglašeni slog zovu se nenaglasnice.

Ja sam múdrost!

NAGLASNE CJELINE: 1. Ja sam i 2. mudrost

sam múdrost!

ZANAGLASNICA

ȕgleda kȕću s prozòrčićem…

PREDNAGLASNICA

 

Vrste naglaska hrvatskog jezika

 

Dugi Kratki
     /  \ uzlazni
     ^ \\ silazni
Nastavni materijal

NASTAVNI LISTIĆ br. 1 i 2

 

Postupci i oblici vrednovanja i samovrednovanja

NASTAVNI LISTIĆ br. 2

 

Listić br. 1

 

 1. Kako biste nazvali riječi koje nemaju svoj naglasak ako se riječi koje imaju svoj naglasak nazivaju naglasnice?
 2. Provjerite pa zaključite kako se nenaglašene riječi izgovaraju?
 3. U tekstu Sjaj u štali okomitom crtom razdijelite naglasne cjeline.
 4. Na kojem mjestu u odnosu na naglasnice mogu stajati nenaglasnice?
 5. Kako biste nazvali nenaglašene riječi koje stoje ispred naglasnice s kojom čine jednu naglasnu cjelinu?
 6. Kako biste nazvali nenaglašene riječi koje stoje iza naglasnica s kojom čine naglasnu cjelinu?
 7. U odgovarajuća polja iz teksta ispišite prednaglasnice i zanaglasnice:

 

 

VRSTE RIJEČI

 

PREDNAGLASNICE

 

 

 

ZANAGLASNICE

 

 

 

 

 

 

Nastavni listić br. 2

 

 1. Što je naglasak riječi?
 2. Koje su vrste naglaska?
 3. Kako se zovu naglašene i nenaglašene riječi?
 4. Što može činiti jednu naglasnu cjelinu?
 5. Kako se zovu nenaglasnice koje stoje ispred naglasnica s kojom čine naglasnu cjelinu?
 6. Što su zanaglasnice?
 7. Koje su vrste riječi prednaglasnice, a koje zanaglasnice?
 8. Podcrtaj naglašeni slog sljedećim riječima:

 

more, dan, poduzeće, pribor, književnost.

 

ZNAM NE ZNAM NISAM SIGURAN/

SIGURNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 

 

 

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone