OPISI POSTER-PREZENTACIJA

RAZKAZ – 100 godina Priča iz davnine 

Davorina Bakota, Osnovna škola Antuna Mihanovića Zagreb i Dječje kazalište Dubrava, Zagreb

U školi vodim dramsku lutkarsku družinu s učenicima iz svog razreda te svake godine provodimo neki projekt koji traje cijele školske godine. Ove školske godine bile su to Priče iz davnine Ivane Brlić Mažuranić. Projekt je tematizirao stogodišnjicu prvog objavljivanja knjige.

Dramski rad sa ženama s malignim oboljenjem u Udruzi Sve za nju

Ozana Iveković, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb

Predstavit će se rad u dramskim radionicama s odraslim onkološkim pacijenticama u Udruzi Sve za nju. Iako voditeljica radionica nastupa prije svega kao dramska pedagoginja, a ne kao dramaterapeutkinja, u praksi se uočava da je granica zapravo vrlo tanka i da dramski rad na suptilnoj i nevidljivoj razini djeluje i terapeutski. Učinci su odmah uočljivi u osjećaju zadovoljstva samih polaznica radionica, u činjenici da barem dva sata ne misle na svoje probleme, da uživaju u međusobnom druženju i zajedničkom kreativnom radu. Prema izjavama polaznica koje kontinuirano pohađaju radionice, može se zaključiti da otkrivaju svoje sposobnosti i sklonosti za koje nisu znale da ih imaju, da se oslobađaju za kvalitetniju komunikaciju te da se opuštaju. Iako se na radionicama direktno ne tematizira njihova bolest, u svakoj od priča na kojima se radi, polaznice nailaze na neke probleme i teme koje ih se tiču, ako ne na osobnoj, a onda svakako na razini društvenoga života. Tako sudjelovanjem u različitim dramskim situacijama proigravaju ponešto od vlastitih frustracija i teškoća, a to ih povratno osnažuje u doslovno životno važnoj bitki koju vode, koju su vodile i koju će i dalje voditi.

Dramski studio i djeca s teškoćama u razvoju

Iva Lehunšek Panić, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb

Poster-prezentacija pokazat će kako u Dramskom studiju Dječjeg kazališta Dubrava neprekidno, već nekoliko godina, u odgojno-obrazovnom procesu neformalnog učenja primjenom različitih scenskih vještina, učinkovito i ravnopravno sudjeluju djeca s različitim teškoćama u razvoju. Također, prezentacija pokazuje koja je uloga asistenta u nastavi u Dramskom studiju.

BAZAART – platforma za dramsko-pedagošku podršku nastavnicima u Srbiji

Sunčica Milosavljević, Umjetničko udruženje BAZAART, Beograd

Umjetničko udruženje BAZAART u posljednjih šest godina radi na sustavnoj podršci odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i edukatorima u neformalnom obrazovanju i umjetnicima koji se bave dramsko-pedagoškim radom. Kao platforma koja okuplja umjetnike i stručnjake, provodimo niz aktivnosti, među kojima je najvažnije istaknuti usavršavanja (seminari za stalno stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, različite aktivnosti za osnaživanje dramskih edukatora – tribine, susreti sa stručnjacima, predstavljanja projekata i knjiga, konzultacije, kreativni procesi, otvorene probe te organizacija seminara i kreativnih procesa sa studentima pedagogije, psihologije, andragogije, sociologije, učiteljskih fakulteta i odgojiteljskih škola), publikacije (Dramagogija – prva edicija posvećena drami, kazalištu i obrazovanju u Srbiji, mrežni portal Dramagogija s brojnim i raznovrsnim sadržajima za dramske edukatore, edukativno-promotivne filmove), znanstvenoistraživački rad (tri nacionalne konferencije i znanstvena istraživanja), rad s djecom i mladima (dramski rad s grupama, razvijanje dramskih tekstova, održavanje festivala i smotri) te povezivanje (mreža LOTREC centara – Lokalni centri za dramsku edukaciju nastavnika).

Plesom i glumom kroz povijest

Dragana Pavičić, Osnovna škola Dinka Šimunovića, Hrvace

Hrvatska je povijest u okviru Prirode i društva u 4. razredu osnovne škole onaj zanimljivi dio koji učenici rado iščekuju i, još važnije, uče. Želeći učenicima pružiti što više u tako malo vremena, na satovima Prirode i društva obrađujem teme primjenom različitih metoda i aktivnim uključivanjem djece u proces. Na taj način, povijesni sadržaji dobili su još više na značenju, a učenje je postalo aktivno, sadržajnije i zabavnije. Poster-prezentacija prikaz je rada na dramsko- plesnoj predstavi Veronika Desinićka Osnovne škole Dinka Šimunovića, točnije Područne škole Potravlje i sadrži slike s proba, način rada te dojmove učenika o samome procesu i ishodu rada.

Od predstave do arboretuma: dramska predstava kao poticaj promjenama u lokalnoj zajednici

Ljubica Anđelković Džambić, Akademija dramske umjetnosti, Zagreb

Posterom se izlaže primjer dobre prakse, točnije interdisciplinarni projekt/predstava Čovjek koji je sadio drveće Dramske skupine MAG iz Gimnazije A. G. Matoša u Zaboku. Poster-prezentacijom prikazat će se tijek, metode izvedbe i rezultati projekta. Tijekom rada školske dramske skupine nastala je multimedijalna ambijentalna predstava kojom se interveniralo u krajobraz i što je, u konačnici, rezultiralo osnivanjem školskog i gradskog arboretuma. Nastala kao odgovor na potrebu da se zapušteni prostor industrijske zone u kojem je bila smještena novoizgrađena gimnazija uredi po mjeri čovjeka, predstava je primarno bila inspirirana istoimenom pripovijetkom J. Gionoa te sadržajno nadograđena slavenskom mitologijom i etnološkim istraživanjima o narodnim vjerovanjima o drveću. Cilj predstave nije bio samo osvijestiti javnosti o nužnosti ekološkog pristupa svakodnevici umjetničkim činom, već i u konkretnom aktivizmu na području ekologije i kreiranja urbanog krajobraza. Projektom je ostvaren dugoročan cilj i dodana vrijednost: grad u kojem djeluje Gimnazija dobio je arboretum višestruke važnosti. Osim što danas služi obrazovnoj i rekreacijskoj svrsi, predstavlja i estetsko-ekološku oazu u gradu koji je kao prometno, trgovačko i proizvodno središte županije vizualno obilježen industrijskim dizajnom.

Kazalište i škola – prvih 20 godina Teatra Tirena

Nina Horvat, Teatar Tirena

Tirena postoji od 1997 godine. U 20 godina djelovanja Tirenine djelatnosti razvijale su se u tri smjera: kazalište, dramski studio i edukativne aktivnosti. U Tireninom kazalištu do sada je uprizoreno 37 predstava, od toga 13 interaktivnih. Teme koje su obrađivane u sklopu predstava bile su različite: vršnjačko nasilje, ovisnosti, seksualni odgoj, životne vrijednosti, smrt, tolerancija, ekologija i briga o okolišu, kulturna i znanstvena baština… Tirena je prvo kazalište u Hrvatskoj koje je radilo interaktivne predstave. Projektima interaktivnog kazališta Tirena je obuhvatila preko 150 škola i 20 000 djece i mladih diljem Hrvatske. U Tireninom dramskom studiju na 7 različitih lokacija djeluje 21 dramska grupa raznovrsnih uzrasta koje pohađa oko 250 polaznika koji se primjenom dramske igre pripremaju za uključivanje u svijet odraslih i upoznaju s dramskom umjetnošću. U Biblioteci Tirena tiskane su tri zbirke igrokaza za djecu i mlade: Maštoplov (2002.), Panika u Strahogradu (2005.) i Kaos prije premijere (2014.). Tijekom cijele godine u Tireni se održavaju radionice namijenjene razvijanju kazališne kulture, kreativnom i estetskom razvoju djece i mladih te edukaciji voditelja aktivnosti za djecu i mlade. Od 2004. godine Tirena organizira Kazališni kamp koji se održava u Pazinu, a od 2013. godine i u Zagrebu. Teatar Tirena član je hrvatskog centra ASSITEJ i prvog klastera neovisnih kazališta za djecu i mlade Zmajevo gnijezdo.

Stolne predstave u radu s djecom predškolske dobi

Senka Teški i Marija Ivezić, Dječji vrtić Različak, Zagreb

Čitanje i pričanje priča ima vrlo važnu ulogu u životu djeteta predškolske dobi. Kvalitetnom i dobro odabranom pričom kod djeteta potičemo razvoj govora i izražavanja, pamćenje, koncentraciju i bogaćenje dječjeg rječnika. U radu s djecom koristimo se različitim metodičkim načinima pričanja priča, ali svakako vrijedi istaknuti metodički postupak stvaranja stolne predstave. Sve više djece ima problema s govorom, izražavanjem svojih emocija i ovladavanjem prihvatljivih socijalnih vještina. Zato djetetu treba omogućiti što više aktivnosti koje potiču razvoj kompetencija u svim aspektima njegova razvoja. Stolna predstava zasigurno predstavlja jednu od takvih aktivnosti. Ona je prvi impuls koji će dijete potaknuti na daljnje zamišljanje i stvaranje, na oponašanje i igru. Takva predstava potiče djetetovu maštu i pomaže mu u pronalaženju puta do unutrašnjih slika. Kvalitetno pripremljena stolna predstava proces je u kojem dijete upija u sebe ponuđeni sadržaj i igrajući se ponovno ga iznosi van. Stolne predstave potiču i druge aspekte dječjeg razvoja, doprinose stvaranju zajedništva u skupini i stvaranju posebne povezanosti između djece i odgojitelja.

Having a Theatre Inside

Ivan Slavić, Udruga Pričalica

Having a Theatre Inside je partnerski projekt Udruge Pričalica i partnerskih škola i vrtića iz Europe koji se odvija od rujna 2015. do rujna 2017. u okviru ključne akcije 2 programa Erasmus+. Projekt se bavi primjenom različitih dramskih metoda i tehnika (procesna drama, kazalište sjena, fizički teatar…) u različitim zemljama i s različitim skupinama učenika. Na poster-prezentaciji predstavit ću aktivnosti i rezultate projekta.

20 (i koja) godina HCDO-a

Maja Sviben i Maša Rimac Jurinović, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb

Od svog osnutka u veljači 1996. Hrvatski centar za dramski odgoj sustavno promiče, predstavlja i istražuje dramski i kazališni odgoj kao nastavni dio humanističkog odgoja, potiče razvoj teorije i prakse koja ispituje povezanost drame, kazališta i odgoja te prikuplja, prenosi i popularizira obavijesti i iskustva s područja dramskog i kazališnog odgoja u Hrvatskoj i inozemstvu. Tijekom godina, Centar je organizirao mnoge akcije, pokrenuo vlastitu biblioteku i glasilo Dramski odgoj. Cilj je ove prezentacije podsjetiti na važne događaje iz povijesti ove Udruge, predstaviti sadašnje projekte te najaviti buduće.

Dramski odgoj u odgojnoj skupini Vjeverice

Marina Valić i Vedrana Hofšteter, Dječji vrtić Maksimir, Zagreb

U prezentaciji autorice prikazuju način provedbe dramskog odgoja u njihovoj odgojnoj skupini Vjeverice. U njoj prate razvoj i napredak dječjeg dramskog stvaralaštva. Svoj rad najčešće započinju pričom ili, jednostavno, nekom životnom situacijom. Primjenom dramskog stvaralaštva do sada su djeci približile: Sunčev sustav, elektricitet, geometrijske likove itd. U prezentaciji će iznijet i dojmove s gostovanja u Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija.

Zadovoljstvo te ojačano samopouzdanje svakog pojedinačnog djeteta postaju vidljivi ishodi ovakvog načina rada, kao i činjenice da djeca postaju puno otvorenija te da se dramske igre pokazuju kao odlično sredstvo usvajanja novih znanja. Možemo zaključiti da su sudjelovanjem i stvaranjem u dramskim igrama, djeca emocionalno i spoznajno obogaćena.

Jastučićem do bajke

Nikolina Anković, Srednja škola Metković, Hrvatska

Autorica nas u svojoj prezentaciji upoznaje s dijelom projekta u kojem se implementiraju dramske metode u radionicama s učenicima kao i dramski elementi prilikom prezentacije projekta na satu bajke.

 

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone