Opis Studija

Dramska pedagogija je specijalistički studij, što znači da je program osmišljen tako da se teorija neprekidno nadopunjuju praktičnim radom ali i da se praktični rad neprekidno dovodi u vezu s relevantnom teorijom. Takav omjer i stalno povezivanje teorije i prakse studentima omogućuje da usvoje znanja i vještine potrebne za dramskopedagoški rad. Kako je osobno iskustvo sudjelovanja u dramskim aktivnostima neophodno za razvoj razumijevanja i vještina, studenti se u više predmeta aktivno uključuju u nastavu radioničkog tipa pa je zbog toga i broj sati aktivne nastave relativno velik.

Program je koncipiran tako da studenti stječu znanja i vještine potrebne za primjenu dramskih metoda u različitim kontekstima: u redovitoj nastavi s učenicima različite dobi (od vrtića do fakulteta), u izvannastavnim dramskim aktivnostima (u školi i dječjem vrtiću i u dramskim studijima koji se tipično organiziraju pri kazalištima za djecu i centrima za kulturu). Važan dio Studija posvećen je razumijevanju i kritičkoj analizi kazališta za djecu i mlade kao značajnom dijelu dramskog odgojnog djelovanja. Posebnu podršku studenti dobivaju prilikom koncipiranja i provođenja istraživanja u području dramskog odgoja i kazališta za djecu, istraživanja koja su u pravilu utemeljena u njihovom dramskopedagoškom radu.

U prvom semestru studenti imaju jedan pedagoški kolegij (Teorija odgoja i škole) i četiri temeljna kolegija struke: Dramski odgoj – teorije i pristupi, Dramsko stvaralaštvo, Perspektive kazališta za djecu i Pripovijedanje i recitiranje. U drugom semestru samo je jedan obvezni predmet – Dramske metode u nastavi, čime se zaokružuje tematsko polje koje studij obuhvaća.

U oba semestra značajan dio bodova (4, odnosno 5 ECTS bodova), pa onda i pripadajućeg vremena (po 60 sati u svakom semestru), odvojen je za praktičan rad (u okviru kolegija Praksa 1 i Praksa 2). Praksa 1 vodi studente u dramske studije pri kazalištima za djecu i centrima za kulturu gdje ih mentoriraju iskusni dramski pedagozi. Praksa 2 vodi studente u vrtiće i škole, gdje hospitiraju iskusnim dramskim pedagozima koji rade u okviru odgojno-obrazovnog sustava. U okviru Prakse 2 studenti odlaze i u kazalište za djecu i mlade gdje prate nastanak predstave za djecu. Na taj način praksa nadopunjava teoriju i daje studentima vremena da razviju vještine potrebne za dramski rad s djecom.

Osim toga, u okviru kolegija Praksa 1 i 2 organiziraju se radionice na Fakultetu u kojima se stječu specifična praktična znanja (radionice Dramsko pisanje, Režijska radionica, Scenska likovnost) i nadopunjuju i proširuju znanja potrebna za dramskopedagoški rad (Bez teksta do predstave, Dramski rad s djecom s teškoćama, Od teksta do predstave, Gledanje lutkarske predstave), ali i za uspješno studiranje (radionica Akademsko pisanje). Radionice se iz generacije u generaciju modificiraju kako bi se poboljšala kvaliteta studija.

Pored obveznih kolegija, studenti imaju i dio izbornih kolegija: Psihologija kreativnosti, Skupno osmišljeno kazalište, Pristup lutkarskoj predstavi, Dramsko pismo, Od prakse do istraživanja, Filozofija stvaralaštva, Performativne prakse Boala i Bohma, Igra kao facilitator nastavnoga procesa). Studenti su obavezni odabrati i odslušati tri izborna kolegija.

Na kraju studija studenti pišu završni specijalistički rad za koji je programom predviđeno 15 ECTS bodova. Završni specijalistički rad je (češće) stručni ili (rjeđe) znanstveni rad u kojemu student pokazuje da je svladao materiju studija i da je sposoban samostalno pristupiti obradi izabranog problema. Završni specijalistički rad u pravilu obrađuje neki aktualan i zanimljiv teorijski ili praktični problem iz područja struke. Od studenata se ne očekuje da završni specijalistički bude znanstveno istraživanje.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone