Opisi radionica

Creating scenes with images, physical and moving theatre (Stvaranje scene slikama i fizičkim teatrom)

U ovoj se radionici usredotočujemo na tijelo i prostor. Počinjemo s vježbama i igrama percepcije, osjeta i izražajnosti, a zatim se koristimo tijelom i prostorom kako bismo pričali priče pomoću statičnih i pokretnih slika, igrajući se s blizinom i udaljenošću te metodama teatra pokreta.

Dramatizacija poezije

Poezija i drama, nekoć obje namijenjene javnom izvođenju, opstaju u bliskom suživotu od svojih početaka. Kako se tijekom stoljeća mijenjala definicija pjesništva, tako se i dramska književnost sve više udaljavala od poezije, a poezija se, isključimo li oblike glazbenog kazališta, na današnjim pozornicama zadržala više u vizualnom aspektu, nego u pjesničkoj riječi. Upravo se tim aspektom bavi i ova radionica – ona postavlja pitanje što nam poezija može ponuditi kao ideju, smjernicu za stvaranje scenskih slika, atmosfersku uputu… Nizom igara i zadataka pokušat ćemo prilagoditi različite poetske tekstove tj. pripremiti ih za scensko izvođenje. Pozabavit ćemo se pitanjima kao što su: koliko se smijemo odmaknuti od autorova teksta, na koje ga se sve načine može preoblikovati i kako izbjeći predstavu koja je puka ilustracija i što je niz pitanja koji se postavlja ne samo kad je riječ o prilagodbi poezije, već o bilo kojoj vrsti  prilagodbe za pozornicu. Radionica vodi sudionike različitim dijelovima procesa prilagodbe, od odabira prikladnog poetskog teksta, preko istraživanja onog što predložak nudi (teme i motive, ritmičke značajke, pjesničke slike…) do osmišljavanja scenskih izvedbi.

Dramatizacija proze

 Radionica se bavi prilagodbom književnog djela kazališnoj izvedbi. Polaznici će proći cijelim procesom prilagodbe teksta: analiza tekstualnih predložaka (teme, motivi, situacije, likovi…), organizacija materijala u scenoslijed i raspisivanje scena, odnosno dramatizacija predloška. Na radionici ćemo se baviti različitim načinima preoblikovanja predloška s obzirom na broj likova, mjesto radnje, vrijeme radnje i motive. Procesom dramatizacije polaznici će naučiti koje su formalne karakteristike dramskog teksta, što sve čini jednu scenu, koji su postupci dramatizacije te čemu služe i kako se pišu sinopsis i scenoslijed.

Režiramo u školi

Rad u dramskim grupama često je opterećen potrebom za nastankom predstave koja će se pokazati na školskoj priredbi ili nekoj smotri. Takva potreba (ili obaveza) često obeshrabruje voditelje dramskih grupa ili ih pak navodi da prema uhodanim navikama slažu predstavu prema potrebi. Ova radionica neće ponuditi recept kako na takvu potrebu zgodno odgovoriti. Međutim, pozabavit će se nekolicinom važnih pitanja o procesu rada na predstavi. Naime, da bi dramska grupa napravila kazališnu predstavu potrebno je dramski rad obogatiti elementima koji postupno dovode do nastanka predstave. Na radionici ćemo se stoga baviti s nekoliko ključnih pitanja koja mogu pomoći da se  takvim elementima posvetimo: 1. Kako pristupiti kazalištu?– što je kazalište kao medij; što je ono danas, kako se njime baviti i što ga sve čini – osim pisanog teksta i izgovorene riječi…, 2. Što je režija?– što uopće znači režirati; od čega se režija sastoji; kakva je veza između okruženja u kojem predstava nastaje i svih njezinih aktera…, 3. Od kuda početi?– kako probuditi inicijativu, kako doći do pravih pitanja i kreativnih odgovora, kako kreirati ili odabrati temu, kako pristupiti materijalu… i 4. Kako prihvatiti izazove?– kako pronaći izvedbeni oblik za ono o čemu učenici žele govoriti; važnost angažiranosti i poticanje slobode izražavanja; hrabrost, rizik i neizvjesnost u istraživanju kazališnog jezika… Radionica je namijenjena voditeljima dramskih grupa za sve uzraste.

Kostimografija kao oblik svakodnevice

 Polaznici će biti upoznati s osnovnim konceptom i osnovama kostimografije, procesom nastanka kostima i prilagodbom kostima za izvedbu te će usvojiti osnovne pojmove iz područja kostimografije koji su usko povezani s dramaturgijom i povijesti odijevanja. Također, bit će im približena kostimografija kao grana umjetnosti te će dobiti pregled gdje se sve kostimografijom koristi. Naglasak je stavljen na dramaturgiju samog lika, u kontekstu odijevanja, što će biti usko povezano sa svakodnevnom kulturom odijevanja te sociologijom odijevanja. Tijekom radionice polaznici će se naći u ulozi svakodnevnog kostimografa svog kostima kako bi im se što bolje približila povezanost dramaturgije i kostima.

Cirkus i ja – radionica cirkuskih vještina za pedagoge

Radionica će polaznicima upoznavanjem s osnovama cirkuskih vještina balansiranja, akrobatike, žongliranja i klauniranja, ponuditi drugačiji pogled na glumu te drugi način komuniciranja među sobom i s publikom. Vježbe prisutnosti osmišljene su da pomognu kod procesa improvizacije, komunikacije s partnerom i prostorom koji igra zauzima.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone