Upisi i početak nastave na PSS Dramska pedagogija

 

Poštovani studenti, nastava počinje 2. veljače 2018. (petak) u 17.00 sati u sobi 26. Za upis su potrebni sljedeći dokumenti (prva tri dokumenta ne predaju ponovno pristupnici koji su ih priložili prijavi):

 1.  Diploma (original ili ovjerena kopija)
 2. Domovnica (original ili ovjerena kopija)
 3. Izvadak iz matice rođenih (ne stariji od 6 mjeseci; original ili ovjerena kopija)
 4. 2 fotografije za indeks i matični list (4×6)
 5. Uplatnica na 200,00 kuna za upisninu, uplaćeno na IBAN Fakulteta
 6. Uplatnica na 6.500,00 kuna za školarinu, uplaćeno na IBAN Fakulteta
 7. Na fakultetu u fotokopiraonici uplatiti 150,00 kuna za indeks i upisni materijal (matični, upisni list i 4 primjerka ugovora).

Upisati se možete u Studentskoj službi UFZG-a, Savska cesta 77, soba broj 11 i to u sljedećim terminima:

30. siječnja 2018. – 02. veljače 2018.

8.30 – 10.00 sati i 12.00 – 13.30 sati

3. veljače 2018. (subota)

9.00 – 13.00 sati.

 

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Fakultativni predmet Dramski odgoj u Gimnaziji Sesvete

Profesorica Hrvatskoga jezika i studentica Poslijediplomskoga specijalističkoga studija dramske pedagogije Željka Župan Vuksan osmislila je plan i program fakultativnoga predmeta Dramski odgoj. Čak 27 učenika Gimnazije Sesvete pohađa nastavu iz ovoga predmeta, a što o njemu misle učenici i njihova profesorica, pogledajte u prilogu emitiranom u Dnevniku Hrvatske radiotelevizije.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Otvoren natječaj za upis na PSS dramske pedagogije

SVEUČILIŠTE U Zagrebu

Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb

 

RASPISUJE NATJEČAJ

za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije u akademskoj godini 2017./2018.

za stjecanje akademskog naziva:

SVEUČILIŠNI/A SPECIJALIST/ICA DRAMSKE PEDAGOGIJE

 1. Uvjeti upisa na studij: Na ovaj specijalistički studij mogu se upisati pristupnici koji su prethodno završili:
 • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u polju obrazovnih znanosti
 • diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u polju obrazovnih znanosti,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije nastavničkih usmjerenja iz srodnih polja: obrazovnih znanosti, pedagogije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, sociologije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, odnosno sveučilišnih diplomskih i dodiplomskih studija nastavničkog usmjerenja iz drugih polja,
 • stručne dodiplomske studije ustrojene na nastavničkom fakultetu prema programima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH) koji su izjednačeni s akademskim nazivom magistra primarnog obrazovanja prema novom studijskom programu,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije humanističkog usmjerenja koji se sadržajno povezuju s dramskom pedagogijom, poput komparativne književnosti ili teatrologije,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije umjetničkog područja, polje kazališna umjetnost.

Na studij se mogu upisati i inozemni studenti koji su stekli odgovarajuće kvalifikacije.

Nastavi čitati “Otvoren natječaj za upis na PSS dramske pedagogije”

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone