PRVI POZIV NA TREĆI SIMPOZIJ

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Teatrom Tirena i Hrvatskim centrom za dramski odgoj, organizira 3. Znanstveno-umjetnički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom: 

KAKO DRAMSKO IZRAŽAVANJE DOPRINOSI KVALITETI POUČAVANJA

Skup će se održati u Zagrebu od 29. do 31. kolovoza 2019. godine
na Učiteljskom fakultetu, Savska cesta 77.

PRVI POZIV

Pozivamo sve učitelje i nastavnike, odgojitelje i profesore, sve one koji u bilo kojem kontekstu primjenjuju dramskopedagoške metode (ili koji bi to tek željeli naučiti) da nam se pridruže na 3. Simpoziju o dramskome odgoju.
Na prvome smo se Simpoziju (2017.) bavili pitanjem mjesta dramskoga odgoja u odgojno-obrazovnim i kulturnim institucijama. Okupili smo se u velikom broju i prilično veselo družili na brojnim radionicama. Razgovarajući o statusu dramskoga odgoja, pitali smo se neprestano kako razmijeniti iskustva i potaknuti one oblike rada koje odlikuje izvrsnost. Zato smo se s drugim Simpozijem odlučili malo uozbiljiti, produbiti razmišljanje o vlastitoj praksi i ponuditi dulje, temeljitije radionice, a sve to pod naslovom Poticanje kvalitete u dramskome stvaralaštvu. Pozvali smo sudionike da opišu, stručno i znanstveno obrade vlastita razmišljanja i prakse te ih predstave u obliku pismenih radova. Drugi je simpozij, dakle, uključio i znanstvena i stručna izlaganja te se intenzivno bavio pitanjima kvalitete u dramskom stvaralaštvu, procjenjivanjima predstava u kojima igraju djeca, razgovorima o predstavama u kojima igraju djeca i nezaobilaznim LiDraNom. Preko dvadeset stručnih i znanstvenih radova koji su prošli recenzentski postupak objavljeno je u e-zborniku, zajedno s raznim bilješkama sa simpozija (dostupno na poveznici: http://dramskapedagogija.ufzg.hr/). Pogledajte, pročitajte, potražite inspiraciju…
Treći simpozij, koji upravo najavljujemo, bavit će se mjestom i mogućnostima dramskoga odgoja u nastavi i vrtićkim programima, točnije, bavit će se dramskim izražavanjem, oblikom dramskoga odgoja čiji je primarni cilj poučavanje i utjecanje na razvoj, sazrijevanje i odrastanje djece i mladih.
Na Simpoziju planiramo otvoriti neka važna pitanja:
– Koje je mjesto dramskoga odgoja u redovnoj nastavi u školi? Je li on poseban predmet ili metoda poučavanja? (Trebamo li se zalagati za osnivanje posebnoga predmeta?)
– Na koje sve načine dramske tehnike i metode pospješuju nastavni proces?
– Doprinosi li dramska aktivnost uvijek nastavnome procesu?
– Kako procjenjivati uspješnost dramskoga rada u razredu? Boljim savladavanjem sadržaja? Iskorakom u druge ili drugačije načine razmišljanja i doživljavanja?
– Kako ocjenjivati sadržaje iz dramskoga odgoja?
– Kako dramskopedagoškim metodama poučavati različite nastavne sadržaje?
– Itd.

Na Simpoziju se planiraju:

– plenarna predavanja pozvanih predavača koja obrađuju glavnu temu na različite načine
– stručno-znanstveni dio skupa na kojemu sudionici predstavljaju svoje radove i raspravljaju o njima
– radionice pozvanih stručnjaka
– radionice sudionika skupa
– predstave u kojima igraju djeca i mladi.

Privremeni program Simpozija
1. dan:
15.00 – Otvaranje skupa
15.30 – 17.30 – Plenarna predavanja
18.00 – Predstava

2. dan:
9.00 – 11.00 – Stručno-znanstveni dio skupa: Predstavljanje radova sudionika i rasprava (u paralelnim sekcijama)
11.30 – 13.30 – Plenarna predavanja
13.30 – 14.30 – Pauza za ručak
14.30 – 18.30 – Radionice
18.45 – Predstava

3. dan:
9.00 – 13.00 – Radionice
13.00 – 14.00 – Pauza za ručak
14.00 – 18.00 – Radionice
Zatvaranje skupa: Predstava

Plenarna predavanja:

Nataša Govedić: Zašto svakom razredu treba dramski pedagog ili drama kao polivalentna metoda učeničke ekspresivnosti, rješavanja konflikta i građanske kulture u učionici?
Vladimir Krušić: Dramska pedagogija u raznim europskim kulturnim i pedagoškim tradicijama
Nikolina Marinić: Dramski odgoj u obrazovnim sustavima u svijetu
Damir Miholić: Dramski odgoj i djeca s teškoćama u razvoju
Zvonimir Peranić: Dramski odgoj i poučavanje prirodoslovnih sadržaja
Maša Rimac Jurinović: Dramski odgoj – nastavna metoda i/ili poseban predmet

Radionice će biti organizirane u sljedećim tematskim blokovima:

1. tematski blok: Dramski odgoj i poučavanje prirodoslovnih predmeta
2. tematski blok: Dramski odgoj u nastavi književnosti
3. tematski blok: Dramski odgoj u nastavi jezika
4. tematski blok: Dramski odgoj i “izvanredne okolnosti”
5. tematski blok: Dramski odgoj u vrtiću
6. tematski blok: Lutka u nastavi / Lutka u vrtiću

Oblici sudjelovanja:

a. Sudionik (u raspravama i na radionicama, slušač u znanstveno-stručnom dijelu skupa, gledatelj predstava).
b. Prijava stručnoga i/ili znanstvenoga rada za stručno-znanstveni dio skupa: prijavljeni rad treba obrađivati neku od tema povezanih s glavnom temom skupa i pitanjima koje Simpozij direktno ili indirektno postavlja. Prijavljeni rad može biti koncipiran kao stručni, znanstveni ili iskustvo iz prakse. Radovi koji prođu recenzentski postupak bit će objavljeni u zborniku.
c. Prijava radioničke prezentacije vlastitoga dramskopedagoškog rada u nastavi / redovitom programu u dječjem vrtiću (radionice koje prođu recenzentski postupak izvest će se na Simpoziju).
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom mogu aktivno sudjelovati u svim aktivnostima tijekom trajanja skupa.

Prijava na skup preko poveznice:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bo1VH6K9wjfqmdmdwIr97cRTvp9X0FRCvUCrM1e6oRs9dw/viewform?usp=sf_link

Kotizacija: 400,00 kn + PDV = 500,00 kn
Kotizacija za studente: 160,00 kn + PDV = 200,00 kn
Kotizacija uključuje materijale za sudjelovanje na Simpoziju, dva ručka i osvježenje u pauzama.

Upute za plaćanje kotizacije:

1. za uplate iz Hrvatske
– primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77
– IBAN primatelja: HR9124020061100639639
– model: 00, poziv na broj: 108-2019
– opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Kako dramsko izražavanje doprinosi kvaliteti poučavanja, ime i prezime uplatitelja, adresa i OIB

2. za uplate iz inozemstva
– primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77
– IBAN primatelja: HR9124020061100639639
– SWIFT/BIC: ESBCHR22
– naziv banke: Erste i Steiermakische bank d. d., Jadranski trg 3 a, Rijeka, Republika Hrvatska
– opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Kako dramsko izražavanje doprinosi kvaliteti poučavanja, ime i prezime uplatitelja, adresa i porezni ili identifikacijski broj (tax number / ID number)

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji OBAVEZNO poslati na: simpozij@ufzg.hr.
Jezici Simpozija: hrvatski i engleski

Važni datumi:

Prijava sažetka stručnoga ili znanstvenoga rada: do 31. svibnja 2019.
Prijava radionice (prezentacije vlastitog dramskopedagoškoga rada u nastavi / redovitom programu u dječjem vrtiću): do 31. svibnja 2019.
Prihvaćanje sažetka (stručnoga ili znanstvenoga rada i radionica): do 20. lipnja 2019.
Prijava za sudjelovanje bez stručnoga ili znanstvenoga rada ili radionice: do 15. lipnja 2019.
Rok za plaćanje kotizacije: 1. srpnja 2019.
Slanje kompletnoga stručnog ili znanstvenoga rada: do 15. kolovoza 2019.

Programski odbor:

Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica
Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb
Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Dr. sc. Helena Korošec, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
Dr. sc. Vladimir Krušić, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Dr. sc. Srećko Listeš, Agencija za odgoj i obrazovanje, Split
Doc. dr. sc. Damir Miholić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Doc. Marina Petković Liker, Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena, Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Tamara Turza Bogdan, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb
Prof. dr. sc. Diana Zalar, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Organizacijski odbor:

Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica
Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb
Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Nina Horvat, Teatar Tirena, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u ZagrebuMaja Sviben, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena, Zagreb
Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb 

Tajnice Simpozija: Maša Rimac Jurinović i Zrinka Vukojević, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Za sve dodatne informacije upite poslati na adresu simpozij@ufzg.hr tajnicama Simpozija.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone