RANJANIN ZBORNIK (priprema Ž. Župan Vuksan)

Ime i prezime učiteljice/nastavnice: Željka Župan Vuksan

Ustanova:

 

Odgojna skupina / razredni odjel: Datum:

 

Nastavna jedinica: Ranjinin zbornik
Nastavno područje: književnost i jezično izražavanje
Tip sata (obrada, ponavljanje, uvježbavanje): sat lektire
  • dramske tehnike: dramatizacija pjesme Prvi pogled

 

Operacionalizirani ciljevi
  • analizirati pjesme iz Ranjinina zbornika, prepoznati sličnosti i razlike s Petrarcom: tema, stih, izrazi)
Ishodi učenja:
Kognitivni: Objasniti značenje Ranjinina zbornika, navesti pjesnike i obilježja prve generacije hrvatskih petrarkista.

 

Afektivni: Razvijanje mašte i vještina usmenog izražavanja.
Tijek sata

(dvosat)

Nakon obrade pjesama iz čitanke učenici dramatiziraju pjesmu Šiška Menčetića Prvi pogled.

Slijedi:

–       biografije likova: pjesnik i djevojka

–       dramatizacija pjesme (prvog susreta pjesnika i djevojke)

–       dramska igra: prikaz

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone