Red predavanja (2022./2023.)

Poslijediplomski specijalistički studij Dramska pedagogija

Red predavanja za generaciju 2022. godine

NAPOMENA: Podcrtani su nositelji kolegija.

  Kolegij ECTS Nositelj/i i izvoditelj/i Broj sati P SE VJ  
1. Teorija odgoja i škole 6 S. Opić 10 0 0  
2. Dramski odgoj – teorije i pristupi 4 V. Krušić 15 5 0  
3 Dramsko stvaralaštvo 4 I. Gruić; I. Škuflić Horvat 15 13 0  
4 Perspektive kazališta za djecu 4 I. Gruić; L. Kroflin 15 10 5 0  
5. Pripovijedanje i recitiranje 5 V. Velički; M. Petković Liker 30 0 25  
6. Praksa 1. 4 V. Velički; M.Rimac Jurinović 1 0 0  
7. Scenska likovnost (izborni) 3   10 4 0  
  UKUPNO ZA 1. SEMESTAR 30   96 44 27 25  
                 
1. Dramske metode u nastavi 4 V. Krušić; Ines Škuflić Horvat; Maša Rimac Jurinović 15 2 13 0  
2. Praksa 2. 5 T. Turza Bogdan,Maša Rimac Jurinović 1 1 0 0  
3. Drama i dijalog u razredu: performativne prakse Boala i Bohma (izborni) 3 N. Govedić 15 8 7 0  
4. Skupno osmišljeno kazalište (izborni) 3 V. Rogošiić 10 6 4 0  
5. Završni specijalistički rad 15   0 0 0 0  
  UKUPNO ZA 2. SEMESTAR 30   41 17 24 0  
  UKUPNO (za studena) 60   137 61 51 25  

Planirane radionice (održavaju se na fakultetu u okviru kolegija

Praksa 1 (1. semestar) i Praksa 2 (2. semestar))

Naziv radionice semestar Broj sati Voditelj/ica
Dramsko pismo 1. 15 Maja Sviben
Režijska radionica 1. 15 Nora Krstulović
Scenografska radionica – radionica scenske likovnosti 1. 10 Antonija Balić Šimrak
Pričanje priča 1. 10 Laboratorij zabave
Izvedbeni projekt 1. 10 Sviben i Krstulović
Radionica uz kolegij Dramsko stvaralaštvo 1. 10 Ines Škuflić Horvat
Radionica uz kolegij Dramske metode u nastavi 2. 10 Ines Škuflić Horvat i Maša Rimac Jurinović
Dramski odgoj i djeca s teškoćama u razvoju 2. 10 Damir Miholić
Akademsko pisanje 2. 10 Jelena Vignjević, Nataša Govedić, Iva Gruić
Ni iz čega nešto – skupno osmišljeno kazalište 2. 20 Maja Sviben i Nora Krstulović
UKUPNO   120  

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone