Red predavanja (2020.)

Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije

Red predavanja za generaciju 2020. godine

 

Kolegij ECTS Nositelj/i i izvoditelj/i PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE
1. Teorija odgoja i škole 6 Vesna Vesela Bilić; Siniša Opić 10
2. Dramski odgoj – teorije i pristupi 4 Vladimir Krušić; Iva Gruić 10 5
3 Dramsko stvaralaštvo 4 Iva Gruić; Ines Škuflić Horvat; 2 13
4 Perspektive kazališta za djecu 4 Iva Gruić 10 5
5. Pripovijedanje i recitiranje 5 Vladimira. Velički; Marina Petković Liker 5 25
6. Praksa 1. 4 Vladimira Velički; Iva Gruić 2
7. Performativne prakse Boala i Bohma 3 Nataša Govedić

 

8 7
UKUPNO ZA 1. SEMESTAR 30
1. Dramske metode u nastavi 4 Vladimir Krušić; mr.sc. Ines Škuflić Horvat; Iva Gruić 2 13
2. Praksa 2. 5 Tamara Turza Bogdan 2
3. Od prakse do  istraživanja 3 Iva Gruić 10
4. Skupno osmišljeno kazalište 3 Višnja Rogošić 10
5. Završni specijalistički rad 15
UKUPNO ZA 2. SEMESTAR 30
UKUPNO 60    

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone