M. BOGDANOVIĆ: Gliša, Raka i Njaka (priprema S. Sušac)

Razredni odjel: 6. d Redni broj sata: 21. Nadnevak:
Naziv nastavne jedinice Mate Bogdanović: Gliša, Raka i Njaka
Nastavno područje:

medijska kultura

Tip nastavnoga sata:

kombinirani (interpretacija i analiza)

Nastavni oblici: pojedinačni rad,

rad u parovima, čelni rad

Operacionalizirani ciljevi

Učenik će pogađati koji je predmet donesen, uživjet će se u ulogu, predviđat će filmsku radnju, usmjereno će gledati film, uočavat će osobine animiranoga lutkarskoga filma i imenovati ga, uočavat će filmska izražajna sredstva, izražavat će dojmove i razgovarati o filmu, rješavat će zadatke u paru, usmeno će se i pisano izražavati.

Zadaće sata:
a)      obrazovne Učenik će objasniti što je animirani lutkarski film i pojam animacija. Uočit će temu, likove i scenografiju. Otkrit će poruku filma.
b)     odgojne Učenik će razvijati kulturu gledanja filma i opće kulture, zanimanje za kulturnu baštinu te ostvariti pozitivne socijalne odnose.
c)      funkcionalne Učenik će razvijati sposobnost zapažanja, razlikovanja, promatranja, zamišljanja, uživljavanja, estetskog doživljavanja, istraživanja. Razvijat će suradničko učenje.
d)     komunikacijske Učenik će razvijati komunikacijske vještine. Izrazit će svoj dojam o filmskome djelu i o naučenome na nastavnome satu te predstavljati rezultate istraživanja.
Artikulacija sata:
Učeničke aktivnosti:

 

Učenici zatvorenih očiju zamišljaju i pokušavaju pogoditi što sam donijela. Onaj koga dotaknem, pogađa. Kad se otkrije iznenađenje, učenici ukratko opisuju lutke.

Potaknuti pozitivnim osjećajima, predstavljaju se u ulozi lutke. Nakon toga razgovaraju.

 

Učenici predviđaju filmsku priču.

U bilježnice pišu naslov i ime autora. Objašnjavaju značenje nepoznatih riječi i pišu ih u bilježnicu.

 

Učenici čitaju zadatke za rad u parovima.

 

Učenici gledaju film usmjereni na zadatke koji su im zadani.

 

Učenici izražavaju svoje dojmove i razgovaraju.

Motivacija

Metoda vođenog zamišljanja i učenik u ulozi

Nakon što su učenici zatvorili oči, uvodim ih u svijet mašte. Prizivaju mir u svaku svoju stanicu i opuštaju se. Donijela sam im iznenađenje – dvije lutke. Zatvorenih očiju pokušavaju pogoditi što je to. Koga dotaknem, taj kaže što bi to moglo biti.

Kad otvore oči, vide da je riječ o lutkama. Opisuju ih kako izgledaju. Zamišljaju da su jedna od lutaka i predstavljaju se.

Nakon što su lutke progovorile, učenici razgovaraju o tome u kojim se sve medijima pojavljuju lutke. Prisjećaju se koje su osnovne vrste filma.

 

 

 

 

 

Najava teme i lokalizacija

Učenici govore kakvu bi filmsku priču očekivali od filma naslova Gliša, Raka i Njaka.

Objašnjavam nepoznate riječi koje će se pojaviti u filmu i prikazujem ih na platnu. Učenici ih pišu u bilježnice.

 

 

Upute za istraživački rad

Dijelim nastavne listiće s usmjerenim zadatcima za gledanje (NL1)

Prikazivanje filma

Objava doživljaja

 

U parovima usmeno odgovaraju na pitanja s listića.

 Istraživanje (NL1)

 1.         Pratite o čemu film govori. Odredite temu filma.

2.         Pratite koliko se susreta prikazuje u filmu. Opišite svaki od njih. Pokušajte odrediti od koliko je dijelova film sastavljen.

3.         Odredite Glišine, Rakine i Njakine osobine na temelju njihova izgleda, odjeće, postupaka, govora i pjesme.

4.         Odredite osobine seljanki na temelju njihova izgleda, odjeće, postupaka, govora i pjesme.

5.         Koji lik izriče poruku filma? Na koju vas narodnu poslovicu podsjeća poruka?

6.         Pratite koje sve zvukove čujete u filmu i zapišite ih. Na koji se način likovi izražavaju i iznose svoja mišljenja?

7.         Zaključite gdje se odvija radnja filma. Čime je ostvaren prostor odnosno mjesto radnje?

8.         Kako su likovi u filmu predstavljeni? Kako su ostvareni njihovi pokreti? Kako se zove takav postupak „oživljavanja“ lutaka, crteža ili kolaža u filmu?

9.         Zašto je autor za predstavljanje likova odabrao baš lutke, a ne crtež? Što znači izraz „lutka na koncu“?

10.   Pokušajte pratiti koje su pojedinosti iz filma povezane s kulturnom baštinom.

Učenici objavljuju rezultate svojega rada. Uspoređuju ih i ispravljaju moguće pogreške.Upisuju rezultate u umnu mapu. Objava i korekcija rezultata istraživanja

Dijelim učenicima nastavne listiće (NL2) – umnu mapu –  u koje zajedno upisuju rezultate.

Predstavnik svakoga para iznijet će rezultate rada ostalima. Sve odgovore pokazujem na platnu.

 

 

Učenici zamišljaju,  izražavaju svoje dojmove i ponavljaju gradivo. Sinteza – metoda vođene mašte

Metodom vođene mašte usmjeravam učenike da se prisjete svega što su doživjeli i naučili na satu.

Učenici slušaju te biraju zadatke koji im najviše odgovaraju. Rješavajući zadatke, primjenjuju znanje. Ponuda zadataka za domaću zadaću

1.         Izaberi tvrdnju koju smatraš točnom i dovrši rečenicu.

a)          Film je duhovit zato što __________________________.

b)         Film je zanimljiv zato što _________________________.

c)          Film je poučan zato što __________________________.

d)         Film je dosadan zato što _________________________.

2.         Osmisli i nacrtaj reklamni plakat za film Gliša, Raka i Njaka.

3.         Zapiši neke narodne poslovice koje znaju tvoji ukućani i napiši što znače.

4.         Usporedi film s narodnom pripovijetkom Svijetu se ne može ugoditi. Ispiši njihove sličnosti i razlike.

Prijedlog prilagodbe:

Učenik će sudjelovati u radu u paru prema svojim mogućnostima i uz pomoć suučenika i učitelja.

Postupci i oblici vrednovanja i samovrednovanja:

–               rješavanje zadataka

–               korekcija rada u paru

–               objava doživljaja i naučenoga na kraju sata

Nastavni materijal:

–               animirani lutkarski film Mate Bogdanovića Gliša, Raka i Njaka

–               nastavni listići

–               lutke

–               Težak, Stjepko. 1990. Nastava metodike filma. Školska knjiga. Zagreb.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone