Uvjeti za upis

Na studij se mogu upisati pristupnici koji su prethodno završili:

 • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u polju odgojnih znanosti (pedagogije)
 • diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u polju obrazovnih znanosti
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije nastavničkih usmjerenja iz srodnih polja: obrazovnih znanosti, pedagogije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, sociologije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, odnosno sveučilišnih diplomskih i dodiplomskih studija nastavničkog usmjerenja iz drugih polja
 • stručne dodiplomske studije ustrojene na nastavničkom fakultetu prema programima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09. i 63/11.) koji su izjednačeni s akademskim nazivom magistra primarnog obrazovanja prema novom studijskom programu
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije humanističkog usmjerenja koji se sadržajno povezuju s dramskom pedagogijom, poput komparativne književnosti ili teatrologije
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije umjetničkog područja, polje kazališna umjetnost.

Dodatni uvjeti za upis:

 • prosjek ocjena posljednjeg prethodno završenog studija s minimalnim prosjekom 3,6
 • poznavanje engleskog ili drugog svjetskog jezika na razini B2
 • motivacija za stjecaje specijalističkih kompetencija i za znanstveno-istraživački rad (motivacijsko pismo i usmeni razgovor s kandidatom).

Pod jednakim uvjetima prednost u rangiranju imat će kandidati s obzirom na:

 • objavljene znanstvene ili stručne radove iz polja obrazovnih znanosti, ili iz područja humanističkih znanosti, polja znanost o umjetnosti, grana: teatrologija i dramatologija, ili pak javnosti prikazane umjetničke radove
 • radno iskustvo na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja obrazovnih znanosti i/li iz polja znanost o umjetnosti (teatrologija i dramatologija) ili srodnih područja uz potvrdu voditelja projekta; ili radno iskustvo u umjetničkim projektima; ili radno iskustvo u dramskoj pedagogiji (u odgojno-obrazovnim ustanovama ili u dramskim studijima).

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone