ŽELJKA ŽUPAN VUKSAN: Analiza kazališne predstave D(n)o dna

Ime i prezime nastavnika:    Željka Župan Vuksan
Razredni odjel:  1.razred Red. broj sata:

 

Datum:
Naziv nastavne jedinice  

Analiza kazališne predstave

 

Nastavno područje/područja: književnost

 

Nastavna cjelina: drama

Tip nastavnoga sata: sat ponavljanja Nastavni oblici:

frontalni, skupinski rad

Operacionalizirani cilj

(-evi)

– učenici će primijeniti stečena teorijska znanja o strukturi kazališne predstave tijekom njezine analize

– u kratkim crtama prikazat će: način odvijanja dramske radnje, dramski sukob, kompoziciju i strukturu dramskog djela / kazališne predstave

Ključni pojmovi -kazališna predstava, dramska radnja, dramski sukob, kompozicija i struktura kazališne predstave
Ishodi učenja
a)      kognitivni – učenici će steći nova znanja o suvremenoj kazališnoj predstavi i primijeniti svoja znanja o strukturi kazališne predstave

– učenici će samostalno izlagati i (raspravljati) prema zadanim uputama i zadatcima prije gledanja predstave

b)      afektivni – potaknuti učenike na razvijanje svijesti o vrijednosti kazališta i kazališne umjetnosti

– učenici će razvijati osjećaj odgovornosti, odgovornog ponašanja, iskrenosti i povjerenja

Tijek sata (artikulacija)

Motivacija:

Prije gledanja kazališne predstave s učenicima kratko prodiskutirati o njihovim očekivanjima te izdvojiti nekoliko asocijacija koje u njima budi naslov predstave D(n)o dna.

Interpretacija (središnji dio sata) :

Zajednički ponoviti glavna obilježja dramskog teksta te utvrditi što su od usvojenih književnoteorijskih znanja mogli primijetiti na odgledanoj predstavi. Zatim podijeliti učenike u četiri skupine u kojima će svaka skupina temeljito analizirati predstavu prema nastavnom listiću:

1. skupina analizirat će priču i likove:

a) priča: jednostavna, složena, poučna, je li priča kronološki prikazana, postoje li odstupanja od kronološkog slijeda, u kojem smislu vas je zaintirigirala, u kojem ste se trenutku pronašli, identificirali…

b) likovi: imenuj ih, odredi im dob, spol, koji su likovi aktivni sudionici dramske radnje, o kojim se likovima govori; karakteriziraj najzanimljiviji lik; s kojim si se likom identificirao, u kojem si se liku prepoznao; na koji se način postiže izmjena karaktera, kako glumci prelaze iz lika u lik

2. skupina analizira prostor i vrijeme:

a) prostor: koliko ima prostora u kojima se radnja događa; kakva je scenografija, na koji se način postiže izmjena scenskog prostora

b) vrijeme: odredi vrijeme radnje, kako je prikazana prošlost, kako su ostvarene izmjene prošlosti i sadašnjosti

3. skupina analizira glazbu, glumu i kostime

a) glazba: odredi  ulogu songova, kada se pojavljuju, čemu služe, što je time postignuto; postoji li glazbena podloga osim songova

b) gluma: jesu li glumci bili uvjerljivi, jeste li im povjerovali, što vam je u glumi smetalo, što vas je oduševilo, zaintrigiralo; postoje li razlike među glumcima; izdvoji svoju najupečatljiviju glumačku situaciju

c) kostimi: kako su glumci odjeveni, kako izmjenjuju odjeću na sceni, pronađi koji detalj karakterizira svaki prikazani lik; jesu li u izmjeni kostima i likova glumci bili uvjerljivi

4. skupina analizira dramski svijet:

a) kakav je dramski svijet prikazan u predstavi: realističan ili fantastičan;  je li istinit, pojednostavljen ili lažan

b) u kojoj ste se situaciji prepoznali, postoji li sukob, dramska napetost

c) je li priča izmišljena ili preuzeta iz stvarnosti, što joj nedostaje

Svaka grupa izlaže svoje zapažanja. Ako postoje razilaženja u mišljenjima, sat je moguće nastaviti i sljedeći sat u obliku rasprave ili debate.

SINTEZA:

Pročitati učenička očekivanja prije gledanja predstave. Jesu li se očekivanja ispunila, argumentirati! Učenici iznose  dojmove o odgledanoj predstavi.

Domaća zadaća:

1. Napiši pismo preporuke svome prijatelju zašto bi trebao (ili ne bi trebao) pogledati kazališnu predstavu D(n)o dna.

2. Promijeni završetak predstave.

 

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone