Poziv članovima HCDO-a

Hrvatski centar za dramski odgoj stvara bazu podataka o članovima i stručnjacima suradnicima HCDO-a koji vode i/ili žele voditi radionice dramskoga odgoja namijenjene edukaciji dramskih pedagoga, kao i o onima koji su ih spremni organizirati. Skupljeni i obrađeni podaci biti će osnova za planiranje projekata i edukacijskih programa HCDO-a koji će biti ponuđeni članstvu, ustanovama formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja (vrtićima, školama, dramskim studijima, udrugama civilnog društva i sl.) te široj pedagoškoj i kulturnoj javnosti.

Predsjedništvo HCDO-a molim da, ako ste zainteresirani za ovu vrstu suradnje, ispunite obrazac  do 31. srpnja 2018.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Odgovori