Upitnik o skupnim scenskim nastupima na LiDraNu

Članica Županijskoga povjerenstva smotre LiDraNo Frana Marija Vranković oblikovala je upitnik za voditelje dramskih skupina.  Ideja je da date svoje komentare i prijedloge kako bismo svi zajedno unaprijedili organizaciju smotre. Ispunjavanje traje oko 3 minute, a upitnik se nalazi na poveznici. Hvala!

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

POZIV ČLANOVIMA HRVATSKOGA CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ Sudjelovanje u međunarodnome projektu Dječje tradicijske igre

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

Hrvatski centar za dramski odgoj partner je turskoj nacionalnoj Udruzi za dramski odgoj (Çağdaş Drama Derneği) u projektu Dječje tradicijske igre koji se ostvaruje u okviru Erasmus+ Youth Exchange programa. Ciljevi projekta su sljedeći: razmjena tradicijskih igara među zemljama sudionicama, osmišljavanje novih pedagoških igara, povećanje kapaciteta partnerskih organizacija i stvaranje interkulturalnoga ozračja. Susret sudionika održat će se u Izmiru (Turska) od 20. do 27. travnja 2018. prema priloženom rasporedu.

 

1. DAN 2. DAN 3. DAN 4. DAN 5. DAN 6. DAN
JUTRO Upoznavanje Njemačka radionica  

 

I

Z

L

E

T

Portugalska radionica Hrvatska radionica Izvođenje igara
POPODNE Turska radionica Britanska radionica Grčka radionica Kreativni labos: Osmišljavanje igara Slobodno vrijeme u centru grada
VEČER Kulturna večer Interkult. večer Slobodna večer Oproštajna večer

Svaka partnerska zemlja ima mogućnost sudjelovanja s timom od 5 sudionika, a kandidati trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • 18–30 godina starosti (osim voditelja)
 • najmanje 2 godine iskustva dramskog i/ili kazališnog rada
 • godinu dana iskustva u radu s djecom i/ili mladima
 • strast za učenjem novih pedagoških tehnika
 • spremnost za primjenu novih metoda na ciljanim skupinama.

Stoga pozivamo sve zainteresirane članove, koji udovoljavaju gore navedenim uvjetima, da Predsjedništvu HCDO-a pošalju svoje kratke biografije i motivacijska pisma na hcdo@hcdo.hr do 15. veljače 2018.

Voditeljica Projekta:

Maša Rimac Jurinović

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Upisi i početak nastave na PSS Dramska pedagogija

 

Poštovani studenti, nastava počinje 2. veljače 2018. (petak) u 17.00 sati u sobi 26. Za upis su potrebni sljedeći dokumenti (prva tri dokumenta ne predaju ponovno pristupnici koji su ih priložili prijavi):

 1.  Diploma (original ili ovjerena kopija)
 2. Domovnica (original ili ovjerena kopija)
 3. Izvadak iz matice rođenih (ne stariji od 6 mjeseci; original ili ovjerena kopija)
 4. 2 fotografije za indeks i matični list (4×6)
 5. Uplatnica na 200,00 kuna za upisninu, uplaćeno na IBAN Fakulteta
 6. Uplatnica na 6.500,00 kuna za školarinu, uplaćeno na IBAN Fakulteta
 7. Na fakultetu u fotokopiraonici uplatiti 150,00 kuna za indeks i upisni materijal (matični, upisni list i 4 primjerka ugovora).

Upisati se možete u Studentskoj službi UFZG-a, Savska cesta 77, soba broj 11 i to u sljedećim terminima:

30. siječnja 2018. – 02. veljače 2018.

8.30 – 10.00 sati i 12.00 – 13.30 sati

3. veljače 2018. (subota)

9.00 – 13.00 sati.

 

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Fakultativni predmet Dramski odgoj u Gimnaziji Sesvete

Profesorica Hrvatskoga jezika i studentica Poslijediplomskoga specijalističkoga studija dramske pedagogije Željka Župan Vuksan osmislila je plan i program fakultativnoga predmeta Dramski odgoj. Čak 27 učenika Gimnazije Sesvete pohađa nastavu iz ovoga predmeta, a što o njemu misle učenici i njihova profesorica, pogledajte u prilogu emitiranom u Dnevniku Hrvatske radiotelevizije.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Otvoren natječaj za upis na PSS dramske pedagogije

SVEUČILIŠTE U Zagrebu

Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb

 

RASPISUJE NATJEČAJ

za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije u akademskoj godini 2017./2018.

za stjecanje akademskog naziva:

SVEUČILIŠNI/A SPECIJALIST/ICA DRAMSKE PEDAGOGIJE

 1. Uvjeti upisa na studij: Na ovaj specijalistički studij mogu se upisati pristupnici koji su prethodno završili:
 • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u polju obrazovnih znanosti
 • diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u polju obrazovnih znanosti,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije nastavničkih usmjerenja iz srodnih polja: obrazovnih znanosti, pedagogije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, sociologije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, odnosno sveučilišnih diplomskih i dodiplomskih studija nastavničkog usmjerenja iz drugih polja,
 • stručne dodiplomske studije ustrojene na nastavničkom fakultetu prema programima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH) koji su izjednačeni s akademskim nazivom magistra primarnog obrazovanja prema novom studijskom programu,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije humanističkog usmjerenja koji se sadržajno povezuju s dramskom pedagogijom, poput komparativne književnosti ili teatrologije,
 • sveučilišne diplomske ili dodiplomske studije umjetničkog područja, polje kazališna umjetnost.

Na studij se mogu upisati i inozemni studenti koji su stekli odgovarajuće kvalifikacije.

Nastavi čitati “Otvoren natječaj za upis na PSS dramske pedagogije”

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone