OSNOVE KAZALIŠNE PISMENOSTI (KAKO GLEDATI PREDSTAVU ZA DJECU?)

Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebu organizira dvodnevni program stručnog usavršavanja  OSNOVE KAZALIŠNE PISMENOSTI.

 Zainteresirani ste za razvoj kompetencija za analizu i kritičko promišljanje o kazališnim predstavama za djecu i mlade? Zanima vas analiza doživljaja i smisla predstave s djecom? Želite saznati više o važnosti posredovanja između odgojitelja / učitelja i djece prilikom zajedničkog odlaska na kazališnu predstavu? Onda je za vas dvodnevni program pod nazivom Osnove kazališne pismenosti (Kako gledati predstavu za djecu?).

 Program traje dva dana, u petak 28. veljače (od 17.30 do 20.00 sati) i u subotu, 29. veljače (od 11.00 do 17.00 sati). Održava se na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, te uključuje i zajednički odlazak u kazalište, na predstavu za djecu Čudesne stranice male Danice u režiji Morane Dolenc i produkciji Teatra Poco Loco i Teatra na Trešnjevci.  Predstava igra u Centru za kulturu Novi Zagreb u Remetincu u subotu u 11 sati.  

 Predviđeni ishodi programa su, između ostalog, kako prepoznati, objasniti i kritički argumentirati vrijednosti (i/li slabosti) određene kazališne predstave na temelju promišljanja gradbenih elemenata predstave, kako samostalno napraviti analizu odabrane predstave, kako samostalno osmisliti pripremu za razgovor i druge aktivnosti s učenicima prije i nakon odgledane predstave i drugo.

Detaljan opis programa dostupan je na: https://cee.ufzg.hr/centar-za-cjelozivotno-obrazovanje/wp-content/uploads/2019/04/Osnove-kazali%C5%A1ne-pismenosti-ili-Kako-gledati-predstavu-za-djecu.pdf

Program vode doc. dr. sc. Iva Gruić i Tanja Novak, sveučilišna specijalistica dramske pedagogije.

Prijaviti se možete ispunjavanjem obrasca na stranici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg8pSrdILYl_RZw0uCNnmOVBXsW9QPrCHo_Vx2lLQ6GnEXFw/viewform?usp=sf_link

Prijaviti se za pohađanje programa možete najkasnije do 24. veljače 2020. godine.  

Cijena programa iznosi 650,00 kuna. Ulaznica za predstavu uključena je u cijenu programa. Uplaćuje se na IBAN račun Učiteljskog fakulteta HR9124020061100639639, s naznakom: Ime i prezime polaznika, Osnove kazališne pismenosti.

Osoba za kontakt: doc. dr. sc. Iva Gruić (iva.gruic@ufzg.hr)

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

UPUTE ZA PISANJE RADA

 3. Znanstveno-umjetnički simpozij 

KAKO DRAMSKO IZRAŽAVANJE DOPRINOSI KVALITETI POUČAVANJA

Zagreb, 29. – 31. kolovoza 2019. godine

 

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Teatar Tirena

Hrvatski centar za dramski odgoj

 

Radovi koje očekujemo na Simpoziju mogu biti znanstveni ili stručni, a mogu i opisivati iskustvo iz prakse. Kategorizacija rada u neku od spomenutih skupina bit će prepuštena recenzentima, tako da ne trebate navoditi svoje mišljenje o tome koje je vrste rad koji pišete.

Očekuje se da radovi budu dugi između 20 i 40 tisuća znakova (s razmacima), što uključuje i sažetak, literaturu, fusnote i priloge. Dulji ili kraći radovi bit će uzeti u razmatranje, ali molimo autore da se pokušaju pridržavati gore opisanih ograničenja.

Svaki rad mora imati sljedeće dijelove:

 • Podaci o autoru (ime i prezime autora, ustanova iz koje dolazi, e-adresa)
 • Naslov
 • Sažetak (500 do 800 znakova, a sažetak ne mora biti isti kao onaj kojeg ste poslali prilikom prijave na Simpozij.)
 • Ključne riječi (do 5 ključnih riječi, poredanih po abecedi)
 • Tekst rada koji se sastoji od uvoda, razrade glavne teme i zaključka
 • Popis literature
 • Sažetak na engleskom jeziku.

Molimo autore da tekst pišu koristeći program MS Word, upotrebljavajući font Calibri, veličine 11, s proredom 1.5. Gotovi tekstovi trebaju biti jezično i pravopisno uređeni.

Ako imaju slikovne priloge, molimo autore da ih dostave u posebnom dokumentu, u nekom od uobičajenih formata, a da u tekstu navedu na kojem se mjestu slike trebaju nalaziti.

Molimo autore da osobitu pozornost posvete jasnom označavanju izvora misli, ideja ili citata preuzetih iz literature, kako se ne bi stekao dojam da se prisvajaju tuđe misli.

Slijedi nekoliko osnovnih uputa za citiranje u radu:

 • Citirani tekst navodi se u kurzivu.
 • Za svaki dio teksta koji je citiran ili prepričan mora se navesti izvor.
 • Izvor se navodi u zagradi u tekstu (Flaker 1988: 199), neposredno nakon citiranoga ili prepričanog dijela.
 • Ako se citira izvor s dvama autorima, u zagradi se navode prezimena obaju autora; ako se citira izvor s više od dvaju autora, u zagradi se navodi prezime prvog autora nakon čega se dodaje: i dr.
 • Za citiranje mrežnih izvora u zagradi se navodi godina (ako je dostupna) ili prezime autora; ako autor nije naveden, u zagradi se navodi naslov teksta.
 • Za neizravno citiranje (kad se navodi citat koji je neki drugi autor citirao) navesti i izvor koji posreduje (cit. prema Flaker 1988: 199).

Na kraju rada sastavlja se popis literature, pri čemu se bibliografski izvori navode na sljedeći način:

Navođenje monografije/knjige:

 • Flaker, Aleksandar. 1988. Nomadi ljepote. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

Navođenje članka iz časopisa:

 • Dolezel, Lubomír. 1998. Possible Worlds of Fiction and History. U: New Literary History 29, 4: 785-809.

Navođenje članka iz zbornika:

 • Bloom, Harold. 1982. Clinamen: Towards a Theory of Fantasy. U: Bridges to Fantasy. Ur. George E. Slusser, Eric S. Rabkin i Robert Scholes. Carbondale/Edwardsville: Southern Illinois: 1- 20.

Navođenje izvora s više autora:

 • Deleuze, Gilles i Félix Guattari. 1987. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Prev. Brian Massumi. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.

Navođenje više izvora istog autora iz iste godine:

 • Fališevac, Dunja. 2007a. Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. Studije o dubrovačkoj književnoj kulturi. Zagreb: Naklada Ljevak.
 • Fališevac, Dunja. 2007b. Stari pisci hrvatski i njihove poetike. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Navođenje filmskih izvora:

 • Red. Federico Fellini. F.C. PRODUCTION (ROME) P.E.C.F. (PARIS). 1973. DVD.

Navođenje mrežnih izvora:

S autorom i bez broja stranica:

 • Natoli, Joseph. 2012. The Artist: Mystification Beyond Artistry. U: Senses of Cinema 62. Poveznica na mrežne stranice. 15. veljače 2014.

Bez autora:

 • Fate of Leichhardt and Hume Expedition. 1880. U: The Sydney Morning Herald. 3 veljače 1880. Trove Digitised Newspaper and More. Poveznica na mrežne stranice. 15. veljače 2014.

 

Rok za slanje kompletnog rada: do 15. kolovoza 2019.

Radovi se šalju na e-mail adresu: simpozij@ufzg.hr

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Drugi poziv za Treći simpozij

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Teatrom Tirenai Hrvatskim centrom za dramski odgoj, organizira 3. Znanstveno-umjetnički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom:

KAKO DRAMSKO IZRAŽAVANJE DOPRINOSI KVALITETI POUČAVANJA

Skup će se održati u Zagrebu od 29. do 31. kolovoza 2019. godine na Učiteljskom fakultetu, Savska cesta 77.

DRUGI POZIV

Pozivamo sve učitelje i nastavnike, odgojitelje i profesore, sve one koji u bilo kojem kontekstu primjenjuju dramskopedagoške metode (ili koji bi to tek željeli naučiti) da nam se pridruže na 3. Simpoziju o dramskome odgoju. Na prvome smo se Simpoziju (2017.) bavili pitanjem mjesta dramskoga odgoja u odgojno-obrazovnim i kulturnim institucijama. Okupili smo se u velikom broju i prilično veselo družili na brojnim radionicama. Razgovarajući o statusu dramskoga odgoja, pitali smo se neprestano kako razmijeniti iskustva i potaknuti one oblike rada koje odlikuje izvrsnost. Zato smo se s Drugim simpozijem odlučili malo uozbiljiti, produbiti razmišljanje o vlastitoj praksi i ponuditi dulje, temeljitije radionice, a sve to pod naslovom Poticanje kvalitete u dramskome stvaralaštvu.

Pozvali smo sudionike da opišu, stručno i znanstveno obrade vlastita razmišljanja i prakse te ih predstave u obliku pismenih radova. Drugi je simpozij, dakle, uključio i znanstvena i stručna izlaganja te se intenzivno bavio pitanjima kvalitete u dramskom stvaralaštvu, procjenjivanjima predstava u kojima igraju djeca, razgovorima o predstavama u kojima igraju djeca i nezaobilaznim LiDraNom. Preko dvadeset stručnih i znanstvenih radova koji su prošli recenzentski postupak objavljeno je u e-zborniku, zajedno s raznim bilješkama sa simpozija (dostupno na poveznici: http://dramskapedagogija.ufzg.hr/).

Pogledajte, pročitajte, potražite inspiraciju…

Treći simpozij, kao što smo i najavili, bavit će se mjestom i mogućnostima dramskoga odgoja u nastavi i vrtićkim programima, točnije, bavit će se dramskim izražavanjem, oblikom dramskoga odgoja čiji je primarni cilj poučavanje i utjecanje na razvoj, sazrijevanje i odrastanje djece i mladih. Na Simpoziju otvaramo neka važna pitanja:

 • Koje je mjesto dramskoga odgoja u redovnoj nastavi u školi? Je li on poseban predmet ili metoda poučavanja? (Trebamo li se zalagati za osnivanje posebnoga predmeta?)
 • Na koje sve načine dramske tehnike i metode pospješuju nastavni proces?
 • Doprinosi li dramska aktivnost uvijek nastavnome procesu?
 • Kako procjenjivati uspješnost dramskoga rada u razredu? Boljim savladavanjem sadržaja? Iskorakom u druge ili drugačije načine razmišljanja i doživljavanja?
 • Kako ocjenjivati sadržaje iz dramskoga odgoja?
 • Kako dramskopedagoškim metodama poučavati različite nastavne sadržaje?

 

Privremeni program Simpozija

1. dan:

15.00 – Otvaranje skupa

15.30 – 17.30 – Plenarna predavanja:

 • Nataša Govedić: Zašto svakom razredu treba dramski pedagog ili drama kao polivalentna metoda učeničke ekspresivnosti, rješavanja konflikta i građanske kulture u učionici?
 • Vladimir Krušić: Dramska pedagogija u raznim europskim kulturnim i pedagoškim tradicijama
 • Nikolina Marinić: Dramski odgoj u obrazovnim sustavima u svijetu

17.30 Predstava

2. dan:

9.00 – 11.00. – Stručno-znanstveni dio skupa / Predstavljanje radova sudionika i rasprava (u paralelnim sekcijama)

11.30 – 13.30 – Plenarna predavanja:

 • Damir Miholić: Dramski odgoj i djeca s teškoćama u razvoju
 • Zvonimir Peranić: Dramski odgoj i poučavanje prirodoslovnih sadržaja
 • Maša Rimac Jurinović: Dramski odgoj – nastavna metoda ili poseban predmet?

13.30 – 14.30 – Pauza za ručak

14.30 – 18.30 – Radionice (vidi napomenu)

18.45 – Predstava

3. dan:

9.00 – 13.00 – Radionice (vidi napomenu)

13.00 – 14.00 – Pauza za ručak

14.00 – 18.00 – Radionice (vidi napomenu)

Zatvaranje skupa – Predstava

 

NAPOMENA – Popis radionica nije konačan. Prijave na sve radionice bit će otvorene 20. kolovoza 2019., a svi sudionici s poslanom potvrdom o uplaćenoj kotizaciji dobit će poveznicu za prijavu na radionice.

Radionice će biti organizirane u sljedećim tematskim blokovima:

 • Tematski blok: Dramski odgoj i poučavanje prirodoslovnih predmeta
 • Zvonimir Peranić: Zašto se čestice mlijeka i čestice kave ne razdvoje u šalici, svaka vrsta na svoju polovicu?
 • Tematski blok: Dramski odgoj u nastavi književnosti
 • Iva Nemec: Procesna drama kao mjesto susreta s književnim likom
 • Željka Župan Vuksan: Igram se pjesmom – dramske metode u obradi pjesničke zbirke
 • Barbara Crnčan: Storytelling i dramske tehnike u interpretaciji književnih djela
 • Božica Ditrih: Čarobni svijet lektire
 • Lidija Topolovčan i Monika Miholić Cvitanić: Pravda – ideal ili mogućnost
 • Tematski blok: Dramski odgoj u nastavi jezika
 • Snježana Čubrilo: Osmišljavanje dramskih metoda u nastavi jezika i jezičnoga izražavanja
 • Tea Gavrilović Smolić: Engleska dramska radionica
 • Tematski blok: Dramski odgoj i izvanredne okolnosti
 • Matilda Marković: Dramski odgoj u razvoju medijske pismenosti
 • Andrea Damjanić Firšt: Uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u rad dramske grupe
 • Zsófia Jozifek: Process of learning in Theatre in Education
 • Ana Škaro: Odgojna uloga bajke u nastavi
 • Bogdanka Conjar i Danijela Jurac: Energetska reciklaža
 • Denis Patafta: Radionica javnoga nastupa i učinkovite komunikacije pomoću dramskih tehnika
 • Tematski blok: Dramski odgoj u vrtiću
 • Marina Bićan i Eržebet Širanović: Dramskom igrom do spoznaje
 • Tematski blok: Lutka u nastavi / Lutka u vrtiću
 • Anamarija Cimaš, Ivana Pavišić i Zlatica Šandor: S lutkom u maštu

 

Oblici sudjelovanja: Svi sudionici s plaćenom kotizacijom mogu aktivno sudjelovati u svim aktivnostima tijekom trajanja skupa. 

Prijava na skup preko poveznice:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bo1VH6K9wjfqmdmdwIr97cRTvp9X0FRCvUCrM1e6oRs9dw/viewform?usp=sf_link

Kotizacija: 400,00 kn + PDV = 500,00 kn

Kotizacija za studente: 160,00 kn + PDV = 200,00 kn

Kotizacija uključuje materijale za sudjelovanje na Simpoziju, dva ručka i osvježenje u pauzama.

Upute za plaćanje kotizacije:

Za uplate iz Hrvatske 
– primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77
- IBAN primatelja: HR9124020061100639639
- model: 00, poziv na broj: 108-2019
- opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Kako dramsko izražavanje doprinosi kvaliteti poučavanja, ime i prezime uplatitelja, adresa i OIB

Za uplate iz inozemstva 
- primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77
- IBAN primatelja: HR9124020061100639639
- SWIFT/BIC: ESBCHR22
- naziv banke: Erste i Steiermakische bank d. d., Jadranski trg 3 a, Rijeka, Republika Hrvatska
- opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Kako dramsko izražavanje doprinosi kvaliteti poučavanja, ime i prezime uplatitelja, adresa i porezni ili identifikacijski broj (tax number / ID number)

 

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji OBAVEZNOposlati na: simpozij@ufzg.hr.


Jezici Simpozija: hrvatski i engleski

Važni datumi:

 • Prijava za sudjelovanje bez stručnoga ili znanstvenoga rada ili radionice: do 1.  srpnja 2019.
 • Rok za plaćanje kotizacije: 1. srpnja 2019.
 • Slanje kompletnoga stručnog ili znanstvenoga rada: do 15kolovoza 2019.

 

Programski odbor:

Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica


Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb


Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb


Dr. sc. Helena Korošec, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija


Dr. sc. Vladimir Krušić, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb


Dr. sc. Srećko Listeš, Agencija za odgoj i obrazovanje, Split


Doc. dr. sc. Damir Miholić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu


Doc. Marina Petković Liker, Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu


Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena, Zagreb


Izv. prof. dr. sc. Tamara Turza Bogdan, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu


Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu


Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb


Prof. dr. sc. Diana Zalar, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

Organizacijski odbor:

Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica


Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb


Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb


Nina Horvat, TeatarTirena, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Maja Sviben, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb


Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena,Zagreb


Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb 

 

Tajnice Simpozija: Maša Rimac Jurinović i Zrinka Vukojević, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Za sve dodatne informacije upite poslati na adresu simpozij@ufzg.hr tajnicama Simpozija.

 

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

DVODNEVNI PROGRAM STRUČNOGA USAVRŠAVANJA: KAKO GLEDATI PREDSTAVU ZA DJECU?

 

Centar za cjeloživotno obrazovanje na Učiteljskome fakultetu organizira program stručnoga usavršavanja naslovljen Osnove kazališne pismenosti (Kako gledati predstavu za djecu). Predavačice i voditeljice programa su doc. dr. sc. Iva Gruić i Tanja Novak, univ. spec. dramske pedagogije.

Program traje dva dana od 24. do 25 svibnja 2019., a polaznici dobivaju potvrde Agencije za odgoj i obrazovanje i Učiteljskoga fakulteta.

Detaljan opis programa (u koji je uključeno gledanje predstave Tonček i Točkica u zagrebačkome kazalištu Žar ptica) i sve važne informacije o programu nalaze se na poveznicama u privitku:

https://cee.ufzg.hr/centar-za-cjelozivotno-obrazovanje/

https://cee.ufzg.hr/centar-za-cjelozivotno-obrazovanje/wp-content/uploads/2019/04/Osnove-kazališne-pismenosti-ili-Kako-gledati-predstavu-za-djecu.pdf.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Povedite dijete u kazalište! – slogan uz Svjetski dan kazališta za djecu i mlade

 

 

Poštovani i dragi prijatelji, veliki i mali, mali i veliki, svi vi koji volite kazalište i njegovu čarobnu moć, čestitam vam veliki dan kazališta za djecu i mlade kojeg slavimo u cijelom svijetu i u svim kazalištima koja stvaraju začudne, maštovite i inspirativne predstave baš za vas i sve ljubitelje kazališne umjetnosti koji će nam se tek pridružiti.

Kazalište ima i čuva onu neotkrivenu tajnu koja svojom snagom pobuđuje najiskrenije osjećaje i nalazi put do srca svakog gledatelja, koji svojom vjerom u ispričano, pokazano i proživljeno, nalazi put do novih saznanja i spoznaja koja svakom od nas širom otvara vrata mašte te nas potiče da svijet oko sebe doživljavamo boljim nego što on možda doista i jest.

Svakom kazališnom umjetniku i djelatniku upravo ste vi, draga publiko, glavna inspiracija, motivacija i odgovornost u promišljanju i stvaranju. Vaša spremnost da se prepustite čaroliji i mašti prikazanog na sceni pokreće imaginaciju autora i glumaca i tako postajete motor i pokretač kreativnosti.

Kazalište može bez svega, ali ne može bez glumca i publike. Dovoljan je jedan glumac i jedan gledatelj da se stvori kazalište, ali ako nema gledatelja nema ni kazališta. Stoga draga publiko vi baš vi ste kamen temeljac na kojem počiva kazalište. Važno je da se svi uključimo i omogućimo pristup kazalištu svima od najranije dobi.

Roditelji, bake, djedovi, svi članovi porodice i prijatelji, učitelji, nastavnici i profesori povedite svoje najmlađe u kazalište ili bar krenite kad oni povedu vas. Čeka vas čarolija kazališta, najljepša čarolija koja postoji od kad je svijeta i vijeka. DOBRODOŠLI U KAZALIŠTE!

 

SREĆKO ŠESTAN

Ravnatelj Gradskog kazališta Zorin dom, Karlovac

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Prvi poziv za Treći simpozij

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Teatrom Tirena i Hrvatskim centrom za dramski odgoj, organizira 3. Znanstveno-umjetnički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom: 

KAKO DRAMSKO IZRAŽAVANJE DOPRINOSI KVALITETI POUČAVANJA

Skup će se održati u Zagrebu od 29. do 31. kolovoza 2019. godine
na Učiteljskom fakultetu, Savska cesta 77.

PRVI POZIV

Pozivamo sve učitelje i nastavnike, odgojitelje i profesore, sve one koji u bilo kojem kontekstu primjenjuju dramskopedagoške metode (ili koji bi to tek željeli naučiti) da nam se pridruže na 3. Simpoziju o dramskome odgoju.
Na prvome smo se Simpoziju (2017.) bavili pitanjem mjesta dramskoga odgoja u odgojno-obrazovnim i kulturnim institucijama. Okupili smo se u velikom broju i prilično veselo družili na brojnim radionicama. Razgovarajući o statusu dramskoga odgoja, pitali smo se neprestano kako razmijeniti iskustva i potaknuti one oblike rada koje odlikuje izvrsnost. Zato smo se s drugim Simpozijem odlučili malo uozbiljiti, produbiti razmišljanje o vlastitoj praksi i ponuditi dulje, temeljitije radionice, a sve to pod naslovom Poticanje kvalitete u dramskome stvaralaštvu. Pozvali smo sudionike da opišu, stručno i znanstveno obrade vlastita razmišljanja i prakse te ih predstave u obliku pismenih radova. Drugi je simpozij, dakle, uključio i znanstvena i stručna izlaganja te se intenzivno bavio pitanjima kvalitete u dramskom stvaralaštvu, procjenjivanjima predstava u kojima igraju djeca, razgovorima o predstavama u kojima igraju djeca i nezaobilaznim LiDraNom. Preko dvadeset stručnih i znanstvenih radova koji su prošli recenzentski postupak objavljeno je u e-zborniku, zajedno s raznim bilješkama sa simpozija (dostupno na poveznici: http://dramskapedagogija.ufzg.hr/). Pogledajte, pročitajte, potražite inspiraciju…
Treći simpozij, koji upravo najavljujemo, bavit će se mjestom i mogućnostima dramskoga odgoja u nastavi i vrtićkim programima, točnije, bavit će se dramskim izražavanjem, oblikom dramskoga odgoja čiji je primarni cilj poučavanje i utjecanje na razvoj, sazrijevanje i odrastanje djece i mladih.
Na Simpoziju planiramo otvoriti neka važna pitanja:
– Koje je mjesto dramskoga odgoja u redovnoj nastavi u školi? Je li on poseban predmet ili metoda poučavanja? (Trebamo li se zalagati za osnivanje posebnoga predmeta?)
– Na koje sve načine dramske tehnike i metode pospješuju nastavni proces?
– Doprinosi li dramska aktivnost uvijek nastavnome procesu?
– Kako procjenjivati uspješnost dramskoga rada u razredu? Boljim savladavanjem sadržaja? Iskorakom u druge ili drugačije načine razmišljanja i doživljavanja?
– Kako ocjenjivati sadržaje iz dramskoga odgoja?
– Kako dramskopedagoškim metodama poučavati različite nastavne sadržaje?
– Itd.

Na Simpoziju se planiraju:

– plenarna predavanja pozvanih predavača koja obrađuju glavnu temu na različite načine
– stručno-znanstveni dio skupa na kojemu sudionici predstavljaju svoje radove i raspravljaju o njima
– radionice pozvanih stručnjaka
– radionice sudionika skupa
– predstave u kojima igraju djeca i mladi.

Privremeni program Simpozija
1. dan:
15.00 – Otvaranje skupa
15.30 – 17.30 – Plenarna predavanja
17.30 – Predstava

2. dan:
9.00 – 11.00 – Stručno-znanstveni dio skupa: Predstavljanje radova sudionika i rasprava (u paralelnim sekcijama)
11.30 – 13.30 – Plenarna predavanja
13.30 – 14.30 – Pauza za ručak
14.30 – 18.30 – Radionice
18.45 – Predstava

3. dan:
9.00 – 13.00 – Radionice
13.00 – 14.00 – Pauza za ručak
14.00 – 18.00 – Radionice
Zatvaranje skupa: Predstava

Plenarna predavanja:

Nataša Govedić: Zašto svakom razredu treba dramski pedagog ili drama kao polivalentna metoda učeničke ekspresivnosti, rješavanja konflikta i građanske kulture u učionici?
Vladimir Krušić: Dramska pedagogija u raznim europskim kulturnim i pedagoškim tradicijama
Nikolina Marinić: Dramski odgoj u obrazovnim sustavima u svijetu
Damir Miholić: Dramski odgoj i djeca s teškoćama u razvoju
Zvonimir Peranić: Dramski odgoj i poučavanje prirodoslovnih sadržaja
Maša Rimac Jurinović: Dramski odgoj – nastavna metoda ili poseban predmet

Radionice će biti organizirane u sljedećim tematskim blokovima:

1. tematski blok: Dramski odgoj i poučavanje prirodoslovnih predmeta
2. tematski blok: Dramski odgoj u nastavi književnosti
3. tematski blok: Dramski odgoj u nastavi jezika
4. tematski blok: Dramski odgoj i “izvanredne okolnosti”
5. tematski blok: Dramski odgoj u vrtiću
6. tematski blok: Lutka u nastavi / Lutka u vrtiću

Oblici sudjelovanja:

a. Sudionik (u raspravama i na radionicama, slušač u znanstveno-stručnom dijelu skupa, gledatelj predstava).
b. Prijava stručnoga i/ili znanstvenoga rada za stručno-znanstveni dio skupa: prijavljeni rad treba obrađivati neku od tema povezanih s glavnom temom skupa i pitanjima koje Simpozij direktno ili indirektno postavlja. Prijavljeni rad može biti koncipiran kao stručni, znanstveni ili iskustvo iz prakse. Radovi koji prođu recenzentski postupak bit će objavljeni u zborniku.
c. Prijava radioničke prezentacije vlastitoga dramskopedagoškog rada u nastavi / redovitom programu u dječjem vrtiću (radionice koje prođu recenzentski postupak izvest će se na Simpoziju).
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom mogu aktivno sudjelovati u svim aktivnostima tijekom trajanja skupa.

Prijava na skup preko poveznice:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bo1VH6K9wjfqmdmdwIr97cRTvp9X0FRCvUCrM1e6oRs9dw/viewform?usp=sf_link

Kotizacija: 400,00 kn + PDV = 500,00 kn
Kotizacija za studente: 160,00 kn + PDV = 200,00 kn
Kotizacija uključuje materijale za sudjelovanje na Simpoziju, dva ručka i osvježenje u pauzama.

Upute za plaćanje kotizacije:

1. za uplate iz Hrvatske
– primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77
– IBAN primatelja: HR9124020061100639639
– model: 00, poziv na broj: 108-2019
– opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Kako dramsko izražavanje doprinosi kvaliteti poučavanja, ime i prezime uplatitelja, adresa i OIB

2. za uplate iz inozemstva
– primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77
– IBAN primatelja: HR9124020061100639639
– SWIFT/BIC: ESBCHR22
– naziv banke: Erste i Steiermakische bank d. d., Jadranski trg 3 a, Rijeka, Republika Hrvatska
– opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Kako dramsko izražavanje doprinosi kvaliteti poučavanja, ime i prezime uplatitelja, adresa i porezni ili identifikacijski broj (tax number / ID number)

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji OBAVEZNO poslati na: simpozij@ufzg.hr.
Jezici Simpozija: hrvatski i engleski

Važni datumi:

Prijava sažetka stručnoga ili znanstvenoga rada: do 3. svibnja 2019.
Prijava radionice (prezentacije vlastitog dramskopedagoškoga rada u nastavi / redovitom programu u dječjem vrtiću): do 15. svibnja 2019.
Prihvaćanje sažetka (stručnoga ili znanstvenoga rada i radionica): do 1. lipnja 2018.
Prijava za sudjelovanje bez stručnoga ili znanstvenoga rada ili radionice: do 15. lipnja 2018.
Rok za plaćanje kotizacije: 1. srpnja 2019.
Slanje kompletnoga stručnog ili znanstvenoga rada: do 15. kolovoza 2019.

Programski odbor:

Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica
Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb
Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Dr. sc. Helena Korošec, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
Dr. sc. Vladimir Krušić, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Dr. sc. Srećko Listeš, Agencija za odgoj i obrazovanje, Split
Doc. dr. sc. Damir Miholić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Doc. Marina Petković Liker, Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena, Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Tamara Turza Bogdan, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb
Prof. dr. sc. Diana Zalar, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Organizacijski odbor:

Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica
Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb
Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Nina Horvat, Teatar Tirena, Zagreb
Maja Sviben, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena, Zagreb
Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Tajnice Simpozija: Maša Rimac Jurinović i Zrinka Vukojević, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Za sve dodatne informacije upite poslati na adresu simpozij@ufzg.hr tajnicama Simpozija.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

OMNIBUS U PAZINU

Udruga i Teatar Tirena u suradnji s Poslijediplomskim studijem Dramske pedagogije i uz podršku grada Pazina organiziraju Kazališni kamp manjeg formata.
U Pazinu će se od 20. do 25. kolovoza 2018. kao svojevrsni nastavak Kazališnog kampa, koji se u Pazinu u organizaciji Teatra Tirena održavao 11 godina, organizirati projekt OMNIBUS koji se sastoji od četiri radionice i jedne predstave. Cilj je projekta odgoj publike i dublje razumijevanje kazališta kao medija.  Dana 21. 8. u 20 sati održat će se predstava Teatra Tirena D(n)o dna, namijenjena tinejdžerima koja tematizira prekomjernu konzumaciju alkohola i njezine posljedice. Nakon gledanja predstave, dramaturginja Iva Gruić održat će radionicu Analiza predstave, a zajedno s dramskom pedagoginjom Ines Škuflić-Horvat i radionicu Koncipiranje radionice prije/poslije gledanja kazališne predstave, kako bi se tinejdžeri motivirali za gledanje predstava i produbili razumijevanje odgledanoga.
Iste će voditeljice održati i radionicu Interaktivno kazalište, u kojoj će se voditelji aktivnosti za djecu i mlade upoznati s formom kazališta čije su teme odgojno-obrazovne, u kojem publika aktivno sudjeluje, a koje rado zovu i kazalištem za društvenu promjenu. Radionicu Uvod u pisanje projekata vodit će profesorica Iva Nemec. Gošća iz Beograda, Nataša Milojević, predstavit će rad izuzetno uspješne organizacije BAZAART, koja se bavi kazalištem zajednice.
Svi programi su besplatni.
Informacije o prijavi:
https://www.facebook.com/teatartirena/posts/2025269784189873

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Poziv članovima HCDO-a

Hrvatski centar za dramski odgoj stvara bazu podataka o članovima i stručnjacima suradnicima HCDO-a koji vode i/ili žele voditi radionice dramskoga odgoja namijenjene edukaciji dramskih pedagoga, kao i o onima koji su ih spremni organizirati. Skupljeni i obrađeni podaci biti će osnova za planiranje projekata i edukacijskih programa HCDO-a koji će biti ponuđeni članstvu, ustanovama formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja (vrtićima, školama, dramskim studijima, udrugama civilnog društva i sl.) te široj pedagoškoj i kulturnoj javnosti.

Predsjedništvo HCDO-a molim da, ako ste zainteresirani za ovu vrstu suradnje, ispunite obrazac  do 31. srpnja 2018.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

UPUTE ZA OBLIKOVANJE RADA

Radovi koje očekujemo na Simpoziju mogu biti znanstveni ili stručni, a mogu i opisivati iskustvo iz prakse. Kategorizacija rada u neku od spomenutih skupina bit će prepuštena recenzentima, tako da ne trebate navoditi svoje mišljenje o tome koje je vrste rad koji pišete. Očekuje se da radovi budu dugi između 20 i 40 tisuća znakova (s razmacima), što uključuje i sažetak, literaturu, fusnote i priloge. Dulji ili kraći radovi bit će uzeti u razmatranje, ali molimo autore da se pokušaju pridržavati gore opisanih ograničenja.

Svaki rad mora imati sljedeće dijelove:

 • Podaci o autoru (ime i prezime autora, ustanova iz koje dolazi, e-adresa)
 • Naslov
 • Sažetak (do 1000 znakova)
 • Ključne riječi (do 5 ključnih riječi, poredanih po abecedi)
 • Tekst rada koji se sastoji od uvoda, razrade glavne teme i zaključka
 • Popis literature
 • Sažetak na engleskom jeziku

Molimo autore da tekst pišu koristeći program MS Word, upotrebljavajući font Calibri, veličine 11, s proredom 1.5. Gotovi tekstovi trebaju biti jezično i pravopisno uređeni.

Ako imaju slikovne priloge, molimo autore da ih dostave u posebnom dokumentu, u nekom od uobičajenih formata, a da u tekstu navedu na kojem se mjestu slike trebaju nalaziti.

Molimo autore da osobitu pozornost posvete jasnom označavanju izvora misli, ideja ili citata preuzetih iz literature, kako se ne bi stekao dojam da se prisvajaju tuđe misli.

Slijedi nekoliko osnovnih uputa za citiranje u radu:

 • Citirani tekst navodi se u navodnicima.
 • Za svaki dio teksta koji je citiran ili prepričan mora se navesti izvor.
 • Izvor se navodi u zagradi u tekstu (Flaker 1988: 199), neposredno nakon citiranoga ili prepričanog dijela.
 • Ako se citira izvor s dvama autorima, u zagradi se navode prezimena obaju autora; ako se citira izvor s više od dvaju autora, u zagradi se navodi prezime prvog autora nakon čega se dodaje: i dr.
 • Za citiranje mrežnih izvora u zagradi se navodi godina (ako je dostupna) ili prezime autora; ako autor nije naveden, u zagradi se navodi naslov teksta.
 • Za neizravno citiranje (kad se navodi citat koji je neki drugi autor citirao) navesti i izvor koji posreduje (cit. prema Flaker 1988: 199).

Na kraju rada sastavlja se popis literature, pri čemu se bibliografski izvori navode na sljedeći način:

 • Navođenje monografije/knjige:

Flaker, Aleksandar. 1988. Nomadi ljepote. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

 • Navođenje članka iz časopisa:

Dolezel, Lubomír. 1998. Possible Worlds of Fiction and History. U: New Literary History 29, 4: 785-809.

 • Navođenje članka iz zbornika:

Bloom, Harold. 1982. Clinamen: Towards a Theory of Fantasy. U: Bridges to Fantasy. Ur. George E. Slusser, Eric S. Rabkin i Robert Scholes. Carbondale / Edwardsville: Southern Illinois: 1- 20.

 • Navođenje izvora s više autora:

Deleuze, Gilles i Félix Guattari. 1987. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Prev. Brian Massumi. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.

 • Navođenje više izvora istog autora iz iste godine:

Fališevac, Dunja. 2007a. Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. Studije o dubrovačkoj književnoj kulturi. Zagreb: Naklada Ljevak.

Fališevac, Dunja. 2007b. Stari pisci hrvatski i njihove poetike. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

 • Navođenje filmskih izvora:

Red. Federico Fellini. F.C. PRODUCTION (ROME) P.E.C.F. (PARIS). 1973. DVD.

 • Navođenje mrežnih izvora:
 • S autorom i bez broja stranica:

Natoli, Joseph. 2012. The Artist: Mystification Beyond Artistry. U: Senses of Cinema 62. Poveznica na mrežne stranice. 15. veljače 2014.

 • Bez autora:

Fate of Leichhardt and Hume Expedition. 1880. U: The Sydney Morning Herald. 3 veljače 1880. Trove Digitised Newspaper and More. Poveznica na mrežne stranice. 15. veljače 2014.

 Rok za slanje kompletnog rada: do 30. srpnja 2018.

Radovi se šalju na e-mail adresu: simpozij@ufzg.hr

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Sudjelovanje u međunarodnome projektu Dječje tradicijske igre

Dječje tradicijske igre, projekt turske nacionalne Udruge za dramski odgoj (Çağdaş Drama Derneği) , ostvaren je u okviru Erasmus+ Youth Exchange programa od 20. do 27. travnja 2018. godine u Izmiru. Galeriju fotografija pogledajte na našoj FB stranici Dramska pedagogija – specijalistički studij.

Nas petero – voditeljica Projekta, troje studenata Učiteljskog fakulteta i ja, specijalizantica Dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu – krenulo je na put prema Izmiru. Širokih ruku dočekani smo u petak u Turskoj, a u subotu smo krenuli s radom. Projekt je bio osmišljen u nekoliko sesija. Uvodni se dio temeljio na međusobnom upoznavanju te upoznavanju s radom i samim projektom. Izrazili smo vlastita očekivanja i strahove koje smo na kraju projekta i evaluirali. Iduća sesija, koja je trajala nekoliko dana, temeljila se na razmjeni tradicijskih igara među zemljama sudionicama (Italija, Grčka, Portugal, Turska, Finska i Hrvatska) koja je bila najduža i najzanimljivija, a itekako korisna. Naučili smo mnoštvo izvornih tradicijskih igara, igre koje postoje i u Hrvatskoj s ponešto izmijenjenim pravilima te u potpunosti nove igre koje su nastale grupnim radom. Zadnja sesija se sastojala od primijene naučenog u radu s djecom, primarno za bolju integraciju sirijske djece u turske škole kao i za njihovu pozitivniju budućnost. Posjetili smo tursku osnovnu školu, upoznali smo se s turskom i sirijskom djecom te smo proveli sat igrajući se. Tad smo spoznali važnost interkulturalne suradnje, a uspjela sam si dokazati kako jezična barijera ponekad ne mora predstavljati problem jer jednim dječjim zagrljajem i zajedničkim igranjem možemo čuti stotine neizgovorenih riječi. Bio je to dan prepun osjećaja, dječjeg smijeha, za pamćenje. Isto mogu reći i za cijeli put. Početna očekivanja su se, uglavnom, ostvarila – bilježnica mi je puna novih dramskih igara kojima smo se zagrijavali, novih ideja za budući rad, novih poznanstava i širih kulturalnih vidika.

studentica Poslijediplomskoga specijalističkog studija Dramske pedagogije: Jelena Kovačić

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone