OMNIBUS U PAZINU

Udruga i Teatar Tirena u suradnji s Poslijediplomskim studijem Dramske pedagogije i uz podršku grada Pazina organiziraju Kazališni kamp manjeg formata.
U Pazinu će se od 20. do 25. kolovoza 2018. kao svojevrsni nastavak Kazališnog kampa, koji se u Pazinu u organizaciji Teatra Tirena održavao 11 godina, organizirati projekt OMNIBUS koji se sastoji od četiri radionice i jedne predstave. Cilj je projekta odgoj publike i dublje razumijevanje kazališta kao medija.  Dana 21. 8. u 20 sati održat će se predstava Teatra Tirena D(n)o dna, namijenjena tinejdžerima koja tematizira prekomjernu konzumaciju alkohola i njezine posljedice. Nakon gledanja predstave, dramaturginja Iva Gruić održat će radionicu Analiza predstave, a zajedno s dramskom pedagoginjom Ines Škuflić-Horvat i radionicu Koncipiranje radionice prije/poslije gledanja kazališne predstave, kako bi se tinejdžeri motivirali za gledanje predstava i produbili razumijevanje odgledanoga.
Iste će voditeljice održati i radionicu Interaktivno kazalište, u kojoj će se voditelji aktivnosti za djecu i mlade upoznati s formom kazališta čije su teme odgojno-obrazovne, u kojem publika aktivno sudjeluje, a koje rado zovu i kazalištem za društvenu promjenu. Radionicu Uvod u pisanje projekata vodit će profesorica Iva Nemec. Gošća iz Beograda, Nataša Milojević, predstavit će rad izuzetno uspješne organizacije BAZAART, koja se bavi kazalištem zajednice.
Svi programi su besplatni.
Informacije o prijavi:
https://www.facebook.com/teatartirena/posts/2025269784189873

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Poziv članovima HCDO-a

Hrvatski centar za dramski odgoj stvara bazu podataka o članovima i stručnjacima suradnicima HCDO-a koji vode i/ili žele voditi radionice dramskoga odgoja namijenjene edukaciji dramskih pedagoga, kao i o onima koji su ih spremni organizirati. Skupljeni i obrađeni podaci biti će osnova za planiranje projekata i edukacijskih programa HCDO-a koji će biti ponuđeni članstvu, ustanovama formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja (vrtićima, školama, dramskim studijima, udrugama civilnog društva i sl.) te široj pedagoškoj i kulturnoj javnosti.

Predsjedništvo HCDO-a molim da, ako ste zainteresirani za ovu vrstu suradnje, ispunite obrazac  do 31. srpnja 2018.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

UPUTE ZA OBLIKOVANJE RADA

Radovi koje očekujemo na Simpoziju mogu biti znanstveni ili stručni, a mogu i opisivati iskustvo iz prakse. Kategorizacija rada u neku od spomenutih skupina bit će prepuštena recenzentima, tako da ne trebate navoditi svoje mišljenje o tome koje je vrste rad koji pišete. Očekuje se da radovi budu dugi između 20 i 40 tisuća znakova (s razmacima), što uključuje i sažetak, literaturu, fusnote i priloge. Dulji ili kraći radovi bit će uzeti u razmatranje, ali molimo autore da se pokušaju pridržavati gore opisanih ograničenja.

Svaki rad mora imati sljedeće dijelove:

 • Podaci o autoru (ime i prezime autora, ustanova iz koje dolazi, e-adresa)
 • Naslov
 • Sažetak (do 1000 znakova)
 • Ključne riječi (do 5 ključnih riječi, poredanih po abecedi)
 • Tekst rada koji se sastoji od uvoda, razrade glavne teme i zaključka
 • Popis literature
 • Sažetak na engleskom jeziku

Molimo autore da tekst pišu koristeći program MS Word, upotrebljavajući font Calibri, veličine 11, s proredom 1.5. Gotovi tekstovi trebaju biti jezično i pravopisno uređeni.

Ako imaju slikovne priloge, molimo autore da ih dostave u posebnom dokumentu, u nekom od uobičajenih formata, a da u tekstu navedu na kojem se mjestu slike trebaju nalaziti.

Molimo autore da osobitu pozornost posvete jasnom označavanju izvora misli, ideja ili citata preuzetih iz literature, kako se ne bi stekao dojam da se prisvajaju tuđe misli.

Slijedi nekoliko osnovnih uputa za citiranje u radu:

 • Citirani tekst navodi se u navodnicima.
 • Za svaki dio teksta koji je citiran ili prepričan mora se navesti izvor.
 • Izvor se navodi u zagradi u tekstu (Flaker 1988: 199), neposredno nakon citiranoga ili prepričanog dijela.
 • Ako se citira izvor s dvama autorima, u zagradi se navode prezimena obaju autora; ako se citira izvor s više od dvaju autora, u zagradi se navodi prezime prvog autora nakon čega se dodaje: i dr.
 • Za citiranje mrežnih izvora u zagradi se navodi godina (ako je dostupna) ili prezime autora; ako autor nije naveden, u zagradi se navodi naslov teksta.
 • Za neizravno citiranje (kad se navodi citat koji je neki drugi autor citirao) navesti i izvor koji posreduje (cit. prema Flaker 1988: 199).

Na kraju rada sastavlja se popis literature, pri čemu se bibliografski izvori navode na sljedeći način:

 • Navođenje monografije/knjige:

Flaker, Aleksandar. 1988. Nomadi ljepote. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

 • Navođenje članka iz časopisa:

Dolezel, Lubomír. 1998. Possible Worlds of Fiction and History. U: New Literary History 29, 4: 785-809.

 • Navođenje članka iz zbornika:

Bloom, Harold. 1982. Clinamen: Towards a Theory of Fantasy. U: Bridges to Fantasy. Ur. George E. Slusser, Eric S. Rabkin i Robert Scholes. Carbondale / Edwardsville: Southern Illinois: 1- 20.

 • Navođenje izvora s više autora:

Deleuze, Gilles i Félix Guattari. 1987. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Prev. Brian Massumi. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.

 • Navođenje više izvora istog autora iz iste godine:

Fališevac, Dunja. 2007a. Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. Studije o dubrovačkoj književnoj kulturi. Zagreb: Naklada Ljevak.

Fališevac, Dunja. 2007b. Stari pisci hrvatski i njihove poetike. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

 • Navođenje filmskih izvora:

Red. Federico Fellini. F.C. PRODUCTION (ROME) P.E.C.F. (PARIS). 1973. DVD.

 • Navođenje mrežnih izvora:
 • S autorom i bez broja stranica:

Natoli, Joseph. 2012. The Artist: Mystification Beyond Artistry. U: Senses of Cinema 62. Poveznica na mrežne stranice. 15. veljače 2014.

 • Bez autora:

Fate of Leichhardt and Hume Expedition. 1880. U: The Sydney Morning Herald. 3 veljače 1880. Trove Digitised Newspaper and More. Poveznica na mrežne stranice. 15. veljače 2014.

 Rok za slanje kompletnog rada: do 30. srpnja 2018.

Radovi se šalju na e-mail adresu: simpozij@ufzg.hr

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Sudjelovanje u međunarodnome projektu Dječje tradicijske igre

Dječje tradicijske igre, projekt turske nacionalne Udruge za dramski odgoj (Çağdaş Drama Derneği) , ostvaren je u okviru Erasmus+ Youth Exchange programa od 20. do 27. travnja 2018. godine u Izmiru. Galeriju fotografija pogledajte na našoj FB stranici Dramska pedagogija – specijalistički studij.

Nas petero – voditeljica Projekta, troje studenata Učiteljskog fakulteta i ja, specijalizantica Dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu – krenulo je na put prema Izmiru. Širokih ruku dočekani smo u petak u Turskoj, a u subotu smo krenuli s radom. Projekt je bio osmišljen u nekoliko sesija. Uvodni se dio temeljio na međusobnom upoznavanju te upoznavanju s radom i samim projektom. Izrazili smo vlastita očekivanja i strahove koje smo na kraju projekta i evaluirali. Iduća sesija, koja je trajala nekoliko dana, temeljila se na razmjeni tradicijskih igara među zemljama sudionicama (Italija, Grčka, Portugal, Turska, Finska i Hrvatska) koja je bila najduža i najzanimljivija, a itekako korisna. Naučili smo mnoštvo izvornih tradicijskih igara, igre koje postoje i u Hrvatskoj s ponešto izmijenjenim pravilima te u potpunosti nove igre koje su nastale grupnim radom. Zadnja sesija se sastojala od primijene naučenog u radu s djecom, primarno za bolju integraciju sirijske djece u turske škole kao i za njihovu pozitivniju budućnost. Posjetili smo tursku osnovnu školu, upoznali smo se s turskom i sirijskom djecom te smo proveli sat igrajući se. Tad smo spoznali važnost interkulturalne suradnje, a uspjela sam si dokazati kako jezična barijera ponekad ne mora predstavljati problem jer jednim dječjim zagrljajem i zajedničkim igranjem možemo čuti stotine neizgovorenih riječi. Bio je to dan prepun osjećaja, dječjeg smijeha, za pamćenje. Isto mogu reći i za cijeli put. Početna očekivanja su se, uglavnom, ostvarila – bilježnica mi je puna novih dramskih igara kojima smo se zagrijavali, novih ideja za budući rad, novih poznanstava i širih kulturalnih vidika.

studentica Poslijediplomskoga specijalističkog studija Dramske pedagogije: Jelena Kovačić

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU SAŽETAKA

Obavještavamo sve zainteresirane da se produljuje rok za prijavu sažetaka. Novi rok za prijavu je PONEDJELJAK, 28. SVIBNJA 2018. Pomiče se ujedno i rok za odgovor o prihvaćanju sažetaka na petak, 8. lipnja.

Svi ostali rokovi ostaju nepromijenjeni:

 • Slanje gotovog rada: do 30. srpnja 2018.
 • Prijava za sudjelovanje bez stručnog ili znanstvenog rada: do 31. kolovoza 2018.
 • Rok za plaćanje kotizacije: 31. kolovoza 2018.

Pozivamo još jednom sve dramske pedagoge koji bi se na bilo koji način mogli i željeli uključiti u razgovor o razvoju struke da se prijave na Simpozij (i) pisanim prilozima – stručnim ili znanstvenim radovima.

Simpozij je zamišljen kao mjesto okupljanja i razmjene ideja, mišljenja i planova. Upravo smo vas zato zamolili da radove napišete unaprijed, kako bismo ih mogli grupirati u tematske ili problemske skupine i zatim pozvati buduće članove tih malih skupina da prije Simpozija pročitaju sve radove iz svoje skupine. Na razgovor ćemo tako svi doći informirani o različitim stavovima, načinima rada, projektima i problemima – ukratko, solidno pripremljeni za diskusiju koja bi trebala biti glavni sadržaj ovog stručno-znanstvenog dijela Simpozija.

 U ime Programskog odbora Simpozija

doc. dr. sc. Iva Gruić

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

2nd International Art and Science Symposium Encouraging Quality In Drama Creativity

Faculty of Teacher Education, University of Zagreb in cooperation with Tirena Theatre and Croatian Center for Drama Education, is organising the 2nd international art and science symposium

Encouraging Quality In Drama Creativity

The symposium takes place in Zagreb, from 20nd to 22th of September 2018 at the Faculty of Teacher Education, Savska Street 77.

First call

 We invite advocates and critics, practitioners and theoreticians, experienced ones as well as newcomers – anybody who has ever wondered how to evaluate the quality of eduactional drama work, to join us at the 2nd  Drama Education Symposium. The issue of quality will be the focus of all our activities during this three-day gathering.

Previous symposium’s main issue was the position of drama education in educational institutions and wider, in society. After the symposium, the purpose of which was an improvement of drama education’s position and the networking of drama pedagogues who often feel lonely and isolated in their communities, we have initiatited certain actions. During many conversations, official and unofficial, the topic of quality repeatingly appeared – how do we evaluate quality,  how do we raise and recognize it? Which parameters are used to assess improvement? What criteria is to be followed? That is why we have chosen this topic for our 2nd symposium.

However, the quality as a topic is too complex to take on during only one three-day gathering so we have decided to aim our focus on a single segment of drama education: the drama creativity; and to consider closely the issue of quality in that segment.

The symposium poses many questions:

 • How to evaluate the quality/success of the school play?
 • Who evaluates the quality of plays produced by drama studios and how is it evaluated?
 • How to lead a conversation about school plays?
 • How to recognize the process in the final product -t he performance? Does the success of a school play depend on the recognition of the pedagogical process? Should it depend on it?
 • Who evaluates the quality/ success of the school plays? What is the profile of an expert who evaluates such quality/ success?
 • How to improve the competencies of drama pedagogues who work with children in the field of drama creativity (in schools and in drama studios)?

The symposium will be organized to address these key issues through three different approaches: the practical, the professional-scientific and the workshop approach. The programme framework of the symposium was designed with these approaches as a starting point:

Day 1:

 • Performances of school plays and conversations about the process
 • Half-day workshop: How to have a conversation about a play with children/ young people? How to evaluate/estimate the quality of a play performed by children/young people?

Day 2:

 • Scientific and expert part of the symposium
 • Round table / discussions in groups about children’s drama creativity festivals (such as Lidrano)

Day 3:

 • all day workshops that offer skill improvement for participants working with children in the field of drama education

Forms of participation:

 1. Participant (in discussion and workshops, listener at the scientific part of the symposium, audience)
 2. The application of the expert and scientific work for the expert-scientific part of the symposium: the submitted work should address one of the topics related to the main theme of the conference and the issues that the symposium directly or indirectly addresses. Submitted work can be conceived as a professional/scientific reasearch paper or reflection on experience. Papers that pass the review will be published in the Symposium proceedings.

All interested participants can apply by filling out the application form at this link:

https://docs.google.com/forms/d/1ZPMXH7lGODhmpCJ6QEZcd1L-EyAu8YhzRgAbLwW7548

Registration fee: 320, 00 + PDV= 400, 00 kn  (55 eur)

For students: 100, 00 kn  (15 eur)

Payment instructions:

 •  Payments from Croatia:

Recipient: Faculty of Teacher Education, Zagreb, Savska 77

IBAN of the recipient: HR9124020061100639639

Model: 00, reference number: 661513-2018

Payment description:  The Future of Drama Education Symposium fee, name and surname of the payer, address and OIB

 • Payments from abroad:

Recipient: Faculty of Teacher Education, Zagreb, Savska 77, Zagreb, Croatia

IBAN of the recipient: HR9124020061100639639

SWIFT/BIC: ESBCHR22

Bank name: Erste i Steiermakische bank d. d., Jadranski trg 3 a, Rijeka, Republic of Croatia

Payment description: The Future of Drama Education Symposium fee, name and surname of the payer, address and tax or identification number (ID number)

Receipt for the fee paid should be sent to: simpozij@ufzg.hr.

Symposium languages: Croatian and English

Important dates:

 • Abstract submission : 3rd of May 2018
 • Notification of Abstract Acceptance / Rejection: 15th of May 2018
 • Complete paper submission: 30th July 2018
 • Participation registration: 31st August 2018
 • Deadline for registration payment: 31st August 2018

Programme board:

 • Doc. Iva Gruić, PhD, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, president
 • Sandra Banić Naumovski, Dubrava Youth Theatre, Zagreb
 • Snježana Čubrilo, Croatian Centre for Drama Education
 • Helena Korošec, PhD, Faculty of Pedagogy, University of Ljubljana, Slovenia
 • Vladimir Krušić, PhD, Croatian centre for drama education
 • Damir Miholić, PhD, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb
 • Doc. Marina Petković Liker, Academy of Dramatic Art, University of Zagreb
 • Doc. Jelena Sitar Cvetko, Pedagogical Faculty, Koper, Slovenia
 • Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Tirena Theatre
 • Assoc. Prof. Tamara Turza Bogdan, PhD, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb
 • Assoc. Prof. Vladimira Velički, PhD, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb
 • Frana Marija Vranković, Cultural centre Trešnjevka
 • Prof. dr. sc. Diana Zalar, PhD, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb

Organization board:

 • Doc. Iva Gruić, PhD, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, president
 • Sandra Banić Naumovski, Dubrava Youth Theatre, Zagreb
 • Snježana Čubrilo, Croatian Centre for Drama education
 • Nina Horvat, Tirena Theatre
 • Maja Sviben, Croatian Centre for Drama Education, Zagreb
 • Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Tirena theatre
 • Frana Marija Vranković, Cultural centre Trešnjevka
 • Assoc. Prof. Vladimira Velički, PhD Faculty of Teacher Education, University of Zagreb

Symposium secretaries: Maša Rimac Jurinović and Zrinka Rogulj, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb.

For all additional information send inquiries to: simpozij@ufzg.hr .

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Prvi poziv za 2. Znanstveno-umjetnički simpozij Poticanje kvalitete u dramskom stvaralaštvu

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Teatrom Tirena i Hrvatskim centrom za dramski odgoj, organizira 2. Znanstveno-umjetnički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom

POTICANJE KVALITETE U DRAMSKOM STVARALAŠTVU
Skup će se održati u Zagrebu od 20. do 22. rujna 2018. godine
na Učiteljskom fakultetu, Savska cesta 77.

PRVI POZIV

Pozivamo zagovaratelje i kritičare, praktičare i teoretičare, iskusne i novajlije – pozivamo sve one koji su se ikada upitali kako procijeniti kvalitetu dramskopedagoškog rada, da nam se pridruže na 2. Simpoziju o dramskom odgoju. Jer pitanje kvalitete bit će u fokusu svih aktivnosti našeg trodnevnog skupa.
Na prošlogodišnjem smo se Simpoziju pitali koje je mjesto dramskog odgoja u odgojno-obrazovnim institucijama i šire, u društvu. Nakon Simpozija pokrenuli smo neke akcije čiji je cilj poboljšavanje položaja dramskog odgoja i umrežavanje dramskih pedagoga koji se često u svojim sredinama osjećaju osamljeni i izolirani. U razgovorima, službenima i neslužbenima, često se pojavljivala tema kvalitete – kako procijeniti kvalitetu, kako je podići, kako je prepoznati? Kojim parametrima procjenjivati napredovanje? Kojim se kriterijima voditi? Zato smo je odabrali za temu 2. Simpozija.
No, kvaliteta je kao tema isuviše složena da bismo je smjeli čak i pokušati obuhvatiti jednim trodnevnim druženjem. Zato smo se odlučili usmjeriti pogled samo prema jednom segmentu dramskog odgoja: dramskom stvaralaštvu i koncentrirati se na promišljanje kvalitete u tom segmentu.
Simpozij će postaviti niz pitanja:
• Kako se procjenjuje vrijednost/uspješnost školske predstave?
• Tko i kako procjenjuje vrijednost predstava koje produciraju dramski studij?
• Kako se razgovara o školskim predstavama? Kako bi se trebalo razgovarati? Kako se vodi razgovor s djecom o predstavi, a kako s voditeljima/učiteljima? Kada je praksa zajedničkih razgovora korisna?
• Kako se prepoznaje proces rada u konačnom proizvodu – predstavi? Ovisi li procjena uspješnosti predstave o prepoznavanju pedagoški smislenog procesa rada? Bi li trebala ovisiti?
• Tko procjenjuje vrijednost/uspješnost školskih predstava? Kojeg bi stručnog profila trebali biti stručnjaci koji procjenjuju vrijednost/uspješnost školskih predstava?
• Kako pojačati kompetencije dramskih pedagoga koji s djecom i mladima rade u području dramskog stvaralaštva (u školi i u dramskim studijima)?
• (Itd.)

Simpozij će biti organiziran tako da ova ključna pitanja propita kroz tri različita pristupa: praktičan, radionički i stručno-znanstveni. Iz tog je polazišta zamišljen i okvirni plan Simpozija:
1. dan:
• Igranje školskih predstava uz razgovore o predstavama i radu na njima
• Poludnevna radionica: Kako razgovarati o predstavi u kojoj igraju djeca i/ili mladi? Kako procijeniti kvalitetu predstave u kojoj igraju djeca i/ili mladi?
2. dan:
• Znanstveno-stručni dio skupa
• Okrugli stol / razgovori po skupinama o smotrama dječjeg dramskog stvaralaštva (Lidrano)
3. dan:
• Cjelodnevne radionice koje polaznicima nude usavršavanje vještina rada s djecom u području dramskog stvaralaštva

Oblici sudjelovanja:
a. Sudionik (u raspravama i na radionicama, slušač u znanstveno-stručnom dijelu skupa, gledatelj predstava).
b. Prijava stručnog i/ili znanstvenog rada za stručno-znanstveni dio skupa: prijavljeni rad treba obrađivati neku od tema povezanih s glavnom temom skupa i pitanjima koje Simpozij direktno ili indirektno postavlja. Prijavljeni rad može biti koncipiran kao stručni, znanstveni ili iskustvo iz prakse. Radovi koji prođu recenziju bit će objavljeni u zborniku.
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom mogu aktivno sudjelovati u svim aktivnostima tijekom trajanja skupa.

Prijava na skup preko poveznice.

Kotizacija: 320,00 kn + PDV = 400,00 kn

Kotizacija za studente: 100,00 kn

Upute za plaćanje kotizacije:
1. za uplate iz Hrvatske
– primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77
– IBAN primatelja: HR9124020061100639639
– model: 00, poziv na broj: 661513-2018
– opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Poticanje kvalitete u dramskom stvaralaštvu, ime i prezime uplatitelja, adresa i OIB
2. za uplate iz inozemstva
– primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77
– IBAN primatelja: HR9124020061100639639
– SWIFT/BIC: ESBCHR22
– naziv banke: Erste i Steiermakische bank d. d., Jadranski trg 3 a, Rijeka, Republika Hrvatska
– opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Poticanje kvalitete u dramskom stvaralaštvu, ime i prezime uplatitelja, adresa i porezni ili identifikacijski broj (tax number / ID number)
Potvrdu o plaćenoj kotizaciji OBAVEZNO poslati na: simpozij@ufzg.hr.

Jezici Simpozija: hrvatski i engleski

Važni datumi:
• Prijava sažetka stručnog ili znanstvenog rada: do 3. svibnja 2018.
• Prihvaćanje sažetka: do 15. svibnja 2018.
• Slanje kompletnog rada: do 30. srpnja 2018.
• Prijava za sudjelovanje bez stručnog ili znanstvenog rada: do 31. kolovoza 2018.
• Rok za plaćanje kotizacije: 31. kolovoza 2018.

Programski odbor:
• Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,       predsjednica
• Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb
• Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj
• Dr. sc. Helena Korošec, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
• Dr. sc. Vladimir Krušić, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
• Doc. dr. sc. Damir Miholić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
• Doc. Marina Petković Liker, Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
• Doc. Jelena Sitar Cvetko, Pedagoški fakultet u Kopru, Slovenija
• Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena
• Izv. prof. dr. sc. Tamara Turza Bogdan, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
• Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
• Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka

• Prof. dr. sc. Diana Zalar, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Organizacijski odbor:
• Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica
• Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb
• Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj
• Nina Horvat, Teatar Tirena
• Maja Sviben, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
• Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena
• Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka
• Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagreb

Tajnice Simpozija: Maša Rimac Jurinović i Zrinka Vukojević, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Za sve dodatne informacije upite poslati na adresu simpozij@ufzg.hr tajnicama Simpozija.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Poruka Zorana Pongrašića uz Svjetski dan kazališta za djecu i mlade

Draga djeco i mladi, jednom davno prva su kazališta imala pozornice izgrađene od kamena. Tek puno puno kasnije kazališne su se pozornice počele izrađivati od drveta. Točnije, od dasaka. A onda se pojavio i onaj čuveni slogan koji kazalište opisuje kao DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE. To je, ako mene pitate, živa istina. E pa, draga djeco i mladi, zato svakako otiđite u kazalište. Možda ćete baš tamo pronaći dasku koja vama fali.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Upitnik o skupnim scenskim nastupima na LiDraNu

Članica Županijskoga povjerenstva smotre LiDraNo Frana Marija Vranković oblikovala je upitnik za voditelje dramskih skupina.  Ideja je da date svoje komentare i prijedloge kako bismo svi zajedno unaprijedili organizaciju smotre. Ispunjavanje traje oko 3 minute, a upitnik se nalazi na poveznici. Hvala!

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

POZIV ČLANOVIMA HRVATSKOGA CENTRA ZA DRAMSKI ODGOJ Sudjelovanje u međunarodnome projektu Dječje tradicijske igre

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

Hrvatski centar za dramski odgoj partner je turskoj nacionalnoj Udruzi za dramski odgoj (Çağdaş Drama Derneği) u projektu Dječje tradicijske igre koji se ostvaruje u okviru Erasmus+ Youth Exchange programa. Ciljevi projekta su sljedeći: razmjena tradicijskih igara među zemljama sudionicama, osmišljavanje novih pedagoških igara, povećanje kapaciteta partnerskih organizacija i stvaranje interkulturalnoga ozračja. Susret sudionika održat će se u Izmiru (Turska) od 20. do 27. travnja 2018. prema priloženom rasporedu.

 

1. DAN 2. DAN 3. DAN 4. DAN 5. DAN 6. DAN
JUTRO Upoznavanje Njemačka radionica  

 

I

Z

L

E

T

Portugalska radionica Hrvatska radionica Izvođenje igara
POPODNE Turska radionica Britanska radionica Grčka radionica Kreativni labos: Osmišljavanje igara Slobodno vrijeme u centru grada
VEČER Kulturna večer Interkult. večer Slobodna večer Oproštajna večer

Svaka partnerska zemlja ima mogućnost sudjelovanja s timom od 5 sudionika, a kandidati trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • 18–30 godina starosti (osim voditelja)
 • najmanje 2 godine iskustva dramskog i/ili kazališnog rada
 • godinu dana iskustva u radu s djecom i/ili mladima
 • strast za učenjem novih pedagoških tehnika
 • spremnost za primjenu novih metoda na ciljanim skupinama.

Stoga pozivamo sve zainteresirane članove, koji udovoljavaju gore navedenim uvjetima, da Predsjedništvu HCDO-a pošalju svoje kratke biografije i motivacijska pisma na hcdo@hcdo.hr do 15. veljače 2018.

Voditeljica Projekta:

Maša Rimac Jurinović

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone