Popis kolegija na Studiju

  Kolegij ECTS Nositelj/i i izvoditelj/i Broj sati* Semestar
1. Teorije odgoja i škole 6 S. Opić 10 1.
2. Dramski odgoj – teorije i pristupi 4 V. Krušić 15 1.
3. Dramsko stvaralaštvo 4 I. Gruić, I. Škuflić Horvat 15 1.
4. Perspektive kazališta za djecu 4 L. Kroflin; I. Gruić 15 1.
5. Pripovijedanje i recitiranje 5 V. Velički 30 1.
6. Praksa 1 4 V. Velički 2
7. Izborni kolegij 3 10
  UKUPNO ZA PRVI SEMESTAR 30   97  
1. Dramske metode u nastavi 4 V. Krušić, I. Škuflić Horvat 15 2.
2. Praksa (vrtić, škola i kazalište) 5 T. Turza Bogdan 2 2.
3. Izborni kolegij 3 10 2.
4. Izborni kolegij 3 10 2.
5. Završni specijalistički rad 15 2.
  UKUPNO ZA DRUGI SEMESTAR 30   37  
           
  IZBORNI KOLEGIJI        
Pristup lutkarskoj predstavi 3 L. Kroflin 10
Skupno osmišljeno kazalište 3 V. Rogošić 10
Dramsko pismo 3 D. Zalar 10
Filozofija stvaralaštva 3 T. Krznar 10
Drama i dijalog u razredu: Boal i Bohm 3 N. Govedić 10
Igra kao facilitator nastavnog procesa N. Govedić 10
Od prakse do istraživanja 3 I. Gruić 10
Psihologija kreativnosti 3 M. Rijavec 10

*Prikazani broj sati odnosi se na sate nastave u okviru navedenih kolegija; nisu uračunati sati radionica koje se pripajaju kolegijima Praksa 1 i Praksa 2 (približno još stotinjak sati radionica tokom studija).

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone