W. SHAKESPEARE: Hamlet (priprema Ž. Župan Vuksan)

Ime i prezime učiteljice/nastavnice: Željka Župan Vuksan

Ustanova:

 

Odgojna skupina / razredni odjel:  Datum:

 

Nastavna jedinica: Shakespeare, Hamlet
Nastavno područje: književnost i jezično izražavanje
Tip sata (obrada, ponavljanje, uvježbavanje): sat lektire
  • dramske metode: monolog lika, smrznute slike, tunel misli

 

Operacionalizirani ciljevi
  • određivanje osnovnih dramskih sastavnica, glavne teme, ključnih motiva i odnosa među likovima
  • objasniti podvojenost u Hamletovom liku dramskom tehnikom MONOLOGA
Ishodi učenja:
Kognitivni: Objasniti maniristička obilježja, pojavu drame u drami, aktualizirati probleme glavnog junaka.
Afektivni: Potaknuti na razmišljanje o ljudskoj sumnji u vlastite postupke.
Tijek sata (dvosat)

Uvodni dio sata: smrznutim slikama predstaviti važne fabularne dijelove, a slike potaknuti unutrašnjim monologom iz lika.

Razrada: analiza poznatog Hamletovog monologa: ukazati na njegov način razmišljanja i odnosa prema svijetu; spoznanje da su mu najbliže osobe ubojice (Klaudije) i preljubnici (majka); istražiti dvojbu o izboru između života i smrti; ukazati na razočaranost svijetom, odnos prema ženama, prijateljima i političkoj situaciji na dvoru.

Staviti u odnos s Laertom i objasniti efekt zrcala: iz osvetnika postaje ubojica tuđeg oca.

Objasniti predstavu u predstavi i maniristička obilježja.

2. sat:

– rad na Hamletovom monologu: rad u paru. Istražiti i povezati sve podatke s prošlog sata, koristiti citate i uobličiti monolog lika.

– kratke izvedbe: predstavnik izvodi monolog.

Sinteza:

Tunel misli: učenici poredani u tunel nagovaraju jednog učenika koji predstavlja Hamleta da osveti ili ne osveti, ostavi Ofeliju ili ne…

Tehnika monologa lika  primjerena  je za obradu književnog djela koje se temelji na osobnim borbama glavnog junaka. Govor iz prvog lica iz Hamletove perspektive pruža uživljavanje i bolje razumijevanje postupaka i misli junaka.

Smrznute slike su odličan način prepričavanja fabule, razvijaju tjelesnost, kretanje po prostoru, ubrzaju i pokrenu sat.

 

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone