Prvi poziv za Treći simpozij

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Teatrom Tirena i Hrvatskim centrom za dramski odgoj, organizira 3. Znanstveno-umjetnički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem pod naslovom: 

KAKO DRAMSKO IZRAŽAVANJE DOPRINOSI KVALITETI POUČAVANJA

Skup će se održati u Zagrebu od 29. do 31. kolovoza 2019. godine
na Učiteljskom fakultetu, Savska cesta 77.

PRVI POZIV

Pozivamo sve učitelje i nastavnike, odgojitelje i profesore, sve one koji u bilo kojem kontekstu primjenjuju dramskopedagoške metode (ili koji bi to tek željeli naučiti) da nam se pridruže na 3. Simpoziju o dramskome odgoju.
Na prvome smo se Simpoziju (2017.) bavili pitanjem mjesta dramskoga odgoja u odgojno-obrazovnim i kulturnim institucijama. Okupili smo se u velikom broju i prilično veselo družili na brojnim radionicama. Razgovarajući o statusu dramskoga odgoja, pitali smo se neprestano kako razmijeniti iskustva i potaknuti one oblike rada koje odlikuje izvrsnost. Zato smo se s drugim Simpozijem odlučili malo uozbiljiti, produbiti razmišljanje o vlastitoj praksi i ponuditi dulje, temeljitije radionice, a sve to pod naslovom Poticanje kvalitete u dramskome stvaralaštvu. Pozvali smo sudionike da opišu, stručno i znanstveno obrade vlastita razmišljanja i prakse te ih predstave u obliku pismenih radova. Drugi je simpozij, dakle, uključio i znanstvena i stručna izlaganja te se intenzivno bavio pitanjima kvalitete u dramskom stvaralaštvu, procjenjivanjima predstava u kojima igraju djeca, razgovorima o predstavama u kojima igraju djeca i nezaobilaznim LiDraNom. Preko dvadeset stručnih i znanstvenih radova koji su prošli recenzentski postupak objavljeno je u e-zborniku, zajedno s raznim bilješkama sa simpozija (dostupno na poveznici: http://dramskapedagogija.ufzg.hr/). Pogledajte, pročitajte, potražite inspiraciju…
Treći simpozij, koji upravo najavljujemo, bavit će se mjestom i mogućnostima dramskoga odgoja u nastavi i vrtićkim programima, točnije, bavit će se dramskim izražavanjem, oblikom dramskoga odgoja čiji je primarni cilj poučavanje i utjecanje na razvoj, sazrijevanje i odrastanje djece i mladih.
Na Simpoziju planiramo otvoriti neka važna pitanja:
– Koje je mjesto dramskoga odgoja u redovnoj nastavi u školi? Je li on poseban predmet ili metoda poučavanja? (Trebamo li se zalagati za osnivanje posebnoga predmeta?)
– Na koje sve načine dramske tehnike i metode pospješuju nastavni proces?
– Doprinosi li dramska aktivnost uvijek nastavnome procesu?
– Kako procjenjivati uspješnost dramskoga rada u razredu? Boljim savladavanjem sadržaja? Iskorakom u druge ili drugačije načine razmišljanja i doživljavanja?
– Kako ocjenjivati sadržaje iz dramskoga odgoja?
– Kako dramskopedagoškim metodama poučavati različite nastavne sadržaje?
– Itd.

Na Simpoziju se planiraju:

– plenarna predavanja pozvanih predavača koja obrađuju glavnu temu na različite načine
– stručno-znanstveni dio skupa na kojemu sudionici predstavljaju svoje radove i raspravljaju o njima
– radionice pozvanih stručnjaka
– radionice sudionika skupa
– predstave u kojima igraju djeca i mladi.

Privremeni program Simpozija
1. dan:
15.00 – Otvaranje skupa
15.30 – 17.30 – Plenarna predavanja
17.30 – Predstava

2. dan:
9.00 – 11.00 – Stručno-znanstveni dio skupa: Predstavljanje radova sudionika i rasprava (u paralelnim sekcijama)
11.30 – 13.30 – Plenarna predavanja
13.30 – 14.30 – Pauza za ručak
14.30 – 18.30 – Radionice
18.45 – Predstava

3. dan:
9.00 – 13.00 – Radionice
13.00 – 14.00 – Pauza za ručak
14.00 – 18.00 – Radionice
Zatvaranje skupa: Predstava

Plenarna predavanja:

Nataša Govedić: Zašto svakom razredu treba dramski pedagog ili drama kao polivalentna metoda učeničke ekspresivnosti, rješavanja konflikta i građanske kulture u učionici?
Vladimir Krušić: Dramska pedagogija u raznim europskim kulturnim i pedagoškim tradicijama
Nikolina Marinić: Dramski odgoj u obrazovnim sustavima u svijetu
Damir Miholić: Dramski odgoj i djeca s teškoćama u razvoju
Zvonimir Peranić: Dramski odgoj i poučavanje prirodoslovnih sadržaja
Maša Rimac Jurinović: Dramski odgoj – nastavna metoda ili poseban predmet

Radionice će biti organizirane u sljedećim tematskim blokovima:

1. tematski blok: Dramski odgoj i poučavanje prirodoslovnih predmeta
2. tematski blok: Dramski odgoj u nastavi književnosti
3. tematski blok: Dramski odgoj u nastavi jezika
4. tematski blok: Dramski odgoj i “izvanredne okolnosti”
5. tematski blok: Dramski odgoj u vrtiću
6. tematski blok: Lutka u nastavi / Lutka u vrtiću

Oblici sudjelovanja:

a. Sudionik (u raspravama i na radionicama, slušač u znanstveno-stručnom dijelu skupa, gledatelj predstava).
b. Prijava stručnoga i/ili znanstvenoga rada za stručno-znanstveni dio skupa: prijavljeni rad treba obrađivati neku od tema povezanih s glavnom temom skupa i pitanjima koje Simpozij direktno ili indirektno postavlja. Prijavljeni rad može biti koncipiran kao stručni, znanstveni ili iskustvo iz prakse. Radovi koji prođu recenzentski postupak bit će objavljeni u zborniku.
c. Prijava radioničke prezentacije vlastitoga dramskopedagoškog rada u nastavi / redovitom programu u dječjem vrtiću (radionice koje prođu recenzentski postupak izvest će se na Simpoziju).
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom mogu aktivno sudjelovati u svim aktivnostima tijekom trajanja skupa.

Prijava na skup preko poveznice:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bo1VH6K9wjfqmdmdwIr97cRTvp9X0FRCvUCrM1e6oRs9dw/viewform?usp=sf_link

Kotizacija: 400,00 kn + PDV = 500,00 kn
Kotizacija za studente: 160,00 kn + PDV = 200,00 kn
Kotizacija uključuje materijale za sudjelovanje na Simpoziju, dva ručka i osvježenje u pauzama.

Upute za plaćanje kotizacije:

1. za uplate iz Hrvatske
– primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77
– IBAN primatelja: HR9124020061100639639
– model: 00, poziv na broj: 108-2019
– opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Kako dramsko izražavanje doprinosi kvaliteti poučavanja, ime i prezime uplatitelja, adresa i OIB

2. za uplate iz inozemstva
– primatelj: Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77
– IBAN primatelja: HR9124020061100639639
– SWIFT/BIC: ESBCHR22
– naziv banke: Erste i Steiermakische bank d. d., Jadranski trg 3 a, Rijeka, Republika Hrvatska
– opis plaćanja: kotizacija za Simpozij Kako dramsko izražavanje doprinosi kvaliteti poučavanja, ime i prezime uplatitelja, adresa i porezni ili identifikacijski broj (tax number / ID number)

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji OBAVEZNO poslati na: simpozij@ufzg.hr.
Jezici Simpozija: hrvatski i engleski

Važni datumi:

Prijava sažetka stručnoga ili znanstvenoga rada: do 3. svibnja 2019.
Prijava radionice (prezentacije vlastitog dramskopedagoškoga rada u nastavi / redovitom programu u dječjem vrtiću): do 15. svibnja 2019.
Prihvaćanje sažetka (stručnoga ili znanstvenoga rada i radionica): do 1. lipnja 2018.
Prijava za sudjelovanje bez stručnoga ili znanstvenoga rada ili radionice: do 15. lipnja 2018.
Rok za plaćanje kotizacije: 1. srpnja 2019.
Slanje kompletnoga stručnog ili znanstvenoga rada: do 15. kolovoza 2019.

Programski odbor:

Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica
Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb
Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Dr. sc. Helena Korošec, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
Dr. sc. Vladimir Krušić, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Dr. sc. Srećko Listeš, Agencija za odgoj i obrazovanje, Split
Doc. dr. sc. Damir Miholić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Doc. Marina Petković Liker, Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena, Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Tamara Turza Bogdan, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb
Prof. dr. sc. Diana Zalar, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Organizacijski odbor:

Doc. dr. sc. Iva Gruić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednica
Sandra Banić Naumovski, Dječje kazalište Dubrava, Zagreb
Snježana Čubrilo, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Nina Horvat, Teatar Tirena, Zagreb
Maja Sviben, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb
Mr. sc. Ines Škuflić Horvat, Teatar Tirena, Zagreb
Frana Marija Vranković, Centar za kulturu Trešnjevka, Zagreb Izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Tajnice Simpozija: Maša Rimac Jurinović i Zrinka Vukojević, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Za sve dodatne informacije upite poslati na adresu simpozij@ufzg.hr tajnicama Simpozija.

Share this...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Odgovori